Tổng giám đốc DNNN không được vào Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc (giám đốc)...

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ chuyên trách của thành viên Hội đồng thành viên tại các Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế và một số tổng công ty Nhà nước.

 Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc (giám đốc)... Ảnh minh họa
Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc (giám đốc)... Ảnh minh họa)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khi xây dựng dự thảo Nghị định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, các Bộ phải quy định thành viên Hội đồng thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách (không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc) theo đúng điều 90 Luật Doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu thực tiễn về tính hợp lý của quy định Tổng giám đốc không là thành viên Hội đồng thành viên để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đề nghị sửa Luật Doanh nghiệp nếu thấy cần thiết.

Quy định chủ tịch hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh tổng giám đốc là một điểm mới đã được nhiều nhà đầu tư tổ chức, nhất là khối ngoại, kiến nghị nhiều lần và lần này được chính thức đưa vào dự thảo thông tư.

Việc tách bạch quyền lợi, nghĩa vụ của hai chức danh là để tránh hiện tượng mâu thuẫn lợi ích cục bộ. Không ít trường hợp khi nắm giữ cả hai chức danh, các vị chủ tịch kiêm tổng giám đốc đã dồn lợi ích cho các công ty sân sau vốn là nơi họ có cổ phần chi phối thông qua việc ký kết các hợp đồng mua bán, phân phối sản phẩm, nguyên vật liệu hay chuyển nhượng các tài sản, dự án không theo giá thị trường, gây thiệt hại cho công ty đại chúng.

Hiện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (thuộc Bộ Tài chính) đang hoàn tất dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định về quản trị công ty.

Theo Bao Datviet

Link nội dung: https://phaply.net.vn/tong-giam-doc-dnnn-khong-duoc-vao-hoi-dong-quan-tri-a162579.html