Thành phố Hồ Chí Minh: Phối hợp đấu tranh phòng ngừa tham nhũng trong lĩnh vực ngân hàng

Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng ngừa tham nhũng và tham mưu, chỉ đạo xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng thuộc lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Dự buổi Lễ có đồng chí Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

 Quang cảnh Lễ ký kết
Quang cảnh Lễ ký kết)

Nội dung phối hợp gồm: (1) Nghiên cứu, đề xuất Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai chủ trương, cơ chế, chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng thuộc lĩnh vực ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; (2) Tham mưu, chỉ đạo xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong lĩnh vực ngân hàng; (3) Trao đổi thông tin về các thủ đoạn tham nhũng, kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực ngân hàng và các lĩnh vực liên quan; (4) Theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan tiến hành giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao sự phối hợp giữa hai cơ quan trong công tác đấu tranh phòng ngừa tham nhũng thuộc lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng; khẳng định quyết tâm của lãnh đạo Thành ủy trong chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”. Đồng thời, dự báo tình hình và những diễn biến xấu có thể xảy ra trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng để kịp thời chấn chính, góp phần đưa kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước phát triển ổn định, bền vững.

Theo Noichinh

Link nội dung: https://phaply.net.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-phoi-hop-dau-tranh-phong-ngua-tham-nhung-trong-linh-vuc-ngan-hang-a158254.html