Tháo gỡ ngay các vướng mắc về giám định án tham nhũng, kinh tế

Chiều nay (25/11), tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” (Đề án 258). Chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 258, nhấn mạnh phải tháo gỡ ngay các vướng mắc về giám định trong các vụ án tham nhũng, kinh tế để nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng.

32-1

Kiện toàn đội ngũ làm công tác giám định

Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 258/QĐ-TTg với những nhiệm vụ và giải pháp thể hiện quyết tâm của Chính phủ về đổi mới toàn diện, cơ bản tổ chức và hoạt động của giám định tư pháp. Đề án cũng kỳ vọng sẽ tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả của giám định tư pháp, để giám định tư pháp phục vụ đắc lực cho hoạt động tố tụng, là công cụ hữu hiệu để cá nhân, tổ chức bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Theo đó, Báo cáo tổng kết của Ban Chỉ đạo Đề án 258 do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc trình bày cho biết, sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Đề án, công tác giám định tư pháp đã có những bước chuyển biến quan trọng về nhiều mặt. Nổi bật là đội ngũ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc có sự phát triển ngày càng nhanh cả về số lượng và chất lượng.

Hiện nay, tổng số giám định viên tư pháp ở các lĩnh vực là 6.154 người, tăng thêm 3.693 người, gấp hơn 2 lần so với trước khi thực hiện Đề án 258. Số người giám định tư pháp theo vụ việc được lựa chọn, công bố là 1.630 người, tăng 1.393 người, gấp hơn 6 lần so với trước khi thực hiện Đề án 258.

Tuy nhiên, cũng còn những vướng mắc, tồn tại. Đó là quy trình của pháp luật tố tụng về trưng cầu giám định, đánh giá sử dụng kết quả giám định chưa cụ thể; việc thực hiện của các cơ quan tiến hành tố tụng chưa thống nhất, tình trạng thiếu hụt nhân lực giám định chưa được khắc phục, nhất là ở địa phương. Trong một số trường hợp, cơ quan tiến hành tố tụng còn lúng túng trong đánh giá sử dụng kết luận giám định, lãnh đạo một số bộ, cơ quan chưa quan tâm chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc về thực hiện giám định theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng…

Chỉ rõ lý do “né” giám định

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân đòi hỏi không ngừng nâng cao tính dân chủ, minh bạch, khách quan, công bằng trong hoạt động tố tụng. Hoạt động giám định tư pháp nhằm cung cấp tài liệu, chứng cứ khách quan cho các cơ quan tiến hành tố tụng nên có ý nghĩa rất quan trọng, là yếu tố quan trọng góp phần phục vụ yêu cầu trên.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo làm rõ lý do né tránh việc giám định

Trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với công tác giám định tư pháp trong việc cung cấp chứng cứ có tính khoa học, độc lập, khách quan, tạo tiền đề cho việc giải quyết các vụ việc chính xác, đúng pháp luật ngày càng nặng nề. Một trong những vấn đề lớn được Phó Thủ tướng đề cập là công tác giám định phục vụ giải quyết án kinh tế tham nhũng đã được các bộ ngành, địa phương quan tâm nhưng vẫn còn hiện tượng “đùn đẩy” trách nhiệm thực hiện giám định, thời gian thực hiện giám định một số vụ việc kéo dài gây khó khăn cho hoạt động tố tụng, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng chống tham nhũng.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp căn cứ kết quả Hội nghị này để xây dựng báo cáo trình Thủ tướng xem xét, thực hiện Đề án đến năm 2020 gắn với cải cách tư pháp và thực hiện Luật Giám định tư pháp. Tiếp tục hoàn thiện thể chế giám định tư pháp và tổ chức giám định tư pháp, tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của hoạt động tố tụng cũng như yêu cầu về giám định tư pháp của các tổ chức, cá nhân.

Các bộ, ngành liên quan chỉ đạo tháo gỡ ngay các vướng mắc về giám định trong các vụ án tham nhũng, kinh tế để nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng. Lãnh đạo các bộ ngành cần quan tâm, đôn đốc, kiểm tra và có giải pháp bảo đảm tốt việc thực hiện giám định tư pháp ở lĩnh vực thuộc ngành mình quản lý. Cần chỉ rõ lý do giám định chậm trễ, những trường hợp từ chối, né tránh việc giám định, có biện pháp để giải quyết kịp thời, chất lượng.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng ở Trung ương chỉ đạo thực hiện việc thống kê, đánh giá tình hình trưng cầu, yêu cầu giám định cũng như sử dụng kết quả giám định, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan quản lý giám định tư pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền để cán bộ, công chức nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác giám định tư pháp và trách nhiệm cá nhân, đơn vị đối với hoạt động giám định tư pháp…

Theo Bao Phapluat

Link nội dung: https://phaply.net.vn/thao-go-ngay-cac-vuong-mac-ve-giam-dinh-tham-nhung-kinh-te-a157002.html