Xử lý các “ông lớn” nhà nước giấu thông tin, phớt lờ “lệnh” Chính phủ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định của Nghị định 81; báo cáo Thủ tướng Chính phủ danh sách doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định và đề xuất xử lý đối với các vi phạm về công bố thông tin.

 Tổng Công ty Giấy Việt Nam chưa thực hiện công khai bất cứ một nội dung nào về công bố thông tin.
Tổng Công ty Giấy Việt Nam chưa thực hiện công khai bất cứ một nội dung nào về công bố thông tin.)

Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Cụ thể, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nghiêm túc quán triệt và thực hiện công bố đầy đủ thông tin hoạt động theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định của Nghị định 81; báo cáo Thủ tướng Chính phủ danh sách doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định và đề xuất xử lý đối với các vi phạm về công bố thông tin.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện Nghị định số 81 và định kỳ tổng hợp tình hình thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Quy định công bố thông tin được xem là cách để rà soát, đánh giá hiệu quả kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp nhà nước đang không thực hiện.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và đầu tư, tính đến ngày 20/9/2016, trong số 432 doanh nghiệp bắt buộc công bố thông tin mới chỉ có 140 doanh nghiệp thực hiện, nhưng cũng chỉ thực hiện một trong 7 báo cáo đề ra. Chỉ có 1 doanh nghiệp là Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thực hiện nghiêm túc và đầy đủ.

Đặc biệt, trong 31 tập đoàn và tổng công ty nhà nước lớn phải thực hiện công bố thông tin, hầu hết các doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định, trong số này có Tổng Công ty Giấy Việt Nam, Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam... chưa thực hiện công khai bất cứ một nội dung nào về công bố thông tin.

Về quy định xử phạt, Nghị định 81 nêu rõ, cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước áp dụng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo người quản lý doanh nghiệp trong trường hợp vi phạm các quy định như: Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng thời hạn các quy định về công bố thông tin; nội dung công bố thông tin không trung thực theo quy định tại Nghị định

Trong trường hợp người đại diện vốn nhà nước, chủ tịch tập đoàn, tổng công ty không kịp thời đưa ra các ý kiến chỉ đạo, khuyến nghị, giải pháp, dẫn đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn, gây thất thoát vốn nhà nước, cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước áp dụng hình thức kỷ luật từ hạ bậc lương đến buộc thôi việc và kiến nghị cơ quan chức năng xử lý hình sự đối với người quản lý doanh nghiệp.

Theo Bizlive

Link nội dung: https://phaply.net.vn/xu-ly-cac-ong-lon-nha-nuoc-giau-thong-tin-phot-lo-lenh-chinh-phu-a154677.html