Công ty cấp nước Sơn La : Hài hòa lợi ích người tiêu dùng và nhà đầu tư.

(Pháp lý) - Thực hiện chủ trương của Chính phủ, các ngành nghề kinh doanh mà xã hội làm được thì nhà nước không cần thiết phải đầu tư.

Một số các Công ty sản xuất nước sạch trên toàn quốc và Công ty cổ phần cấp nước Sơn La đã thoái vốn nhà nước xuống còn 51%, còn lại 49 % do các cổ đông trong và ngoài doanh nghiệp sở hữu.

Công ty CP cấp nước Sơn La hoạt động theo luật doanh nghiệp, tự chủ cân đối thu chi, nộp đầy đủ ngân sách nhà nước, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng đồng thời đảm bảo lợi ích nhà đầu tư. Doanh nghiệp cấp nước đóng vai trò cung cấp dịch vụ theo thỏa thuận đã ký kết với chính quyền địa phương, hàng tháng người tiêu dùng phải chi trả tiền cho lượng nước sạch đã sử dụng.

[caption id="attachment_154522" align="aligncenter" width="594"]Công nhân của Công ty đang sửa chữa đường ống nước bị hỏng Công nhân của Công ty đang sửa chữa đường ống nước bị hỏng[/caption]

Những năm trước đây hoạt động sản xuất và kinh doanh nước sạch chưa được tính đúng, tính đủ chi phí trong giá bán, các chi phí do các địa phương thẩm định trong giá thành bị hạn chế tối thiểu, doanh nghiệp kinh doanh không có lãi, không có nguồn chi phí để bảo dưỡng các hệ thống cấp nước. Vô hình chung doanh nghiệp cấp nước “ăn vào vốn”.

Tại Công ty cổ phần cấp nước Sơn La giá nước đã được các ngành thẩm định theo các quy định của nhà nước, cơ bản đã đáp ứng được việc cấp nước an toàn, đảm bảo an sinh xã hội, người dân được sử dụng nước sạch với giá cả hợp lý, quyền lợi nhà đầu tư được đảm bảo, hệ thống cấp nước được bảo dưỡng thường xuyên, tỷ lệ thất thoát ngày càng giảm, tỷ lệ thất thoát nước có hệ thống cấp nước tại địa bàn thành phố thất thoát nước sạch hơn 40% , đến năm 2016 giảm nhỏ hơn 20%, điều đó mang lại nhiều lợi ích cho xã hội và tiết kiệm nguồn tài nguyên nước.

Về lâu dài người sử dụng nước sẽ được hưởng lợi từ việc giảm tỷ lệ thất thoát, chất lượng nước trên mạng lưới đường ống không bị nhiễm bẩn, áp lực cấp nước được duy trì tại những điểm cao, xa nhà máy sản xuất nước sạch, tạo điều kiện cho người dân vùng ven có cơ hội sử dụng nước sạch.

[caption id="attachment_154523" align="aligncenter" width="597"]Công nhân của Công ty đang khắc phục sự cố hố thu nước bị vùi lấp do mưa bão Công nhân của Công ty đang khắc phục sự cố hố thu nước bị vùi lấp do mưa bão[/caption]

Việc xây dựng giá nước hàng năm của doanh nghiệp yêu cầu phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Bù đắp chi phí vận hành hệ thống cấp nước, phù hợp với quy định hiện hành của nhà nước: Nghị định 117/2007/NĐ-CP; Nghị định 124/2011/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT; Thông tư số 88/2012/TT-BTC; Quyết định số 590/QĐ-BXD.

- Đảm bảo hài hòa lợi ích của khách hàng, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

+ Đối với khách hàng dùng nước: Giá nước không tăng đột biến, nằm trong khung giá theo quy định của Bộ Tài chính, phù hợp với khả năng chi trả.

+ Đối với doanh nghiệp cấp nước: Đảm bảo doanh nghiệp có nguồn tích lũy đảm bảo phát triển bền vững.

+ Đối với các nhà đầu tư: Đảm bảo về lợi ích cho các nhà đầu tư, cổ tức hàng năm tối thiểu bằng mức lãi suất tiền gửi ngân hàng.

Với việc tính đúng tính đủ chi phí, tạo điều kiện cân bằng lợi ích người tiêu dùng và nhà đầu tư đảm bảo ngành nước phát triển bền vững, mọi người dân đô thị và vùng ven được tiếp cận sử dụng nước sạch, khách hàng sử dụng sẽ ngày càng được hưởng chất lượng dịch vụ tốt hơn./.

Quyết Chiến

Link nội dung: https://phaply.net.vn/cong-ty-cap-nuoc-son-la-hai-hoa-loi-ich-nguoi-tieu-dung-va-nha-dau-tu-a154521.html