Nghị định số 100/2020/NĐ-CP: Bổ sung thủ tục bán hàng miễn thuế trực tuyến

260 Views

Một trong những điểm mới tại Nghị định số 100/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh hàng miễn thuế là bổ sung thủ tục bán hàng miễn thuế trực tuyến. Nghị định 100/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/10/2020.

Cửa hàng miễn thuế tại san bay (Ảnh minh họa)

Ngoài việc mua hàng trực tiếp tại cửa hàng, khách mua hàng được mua trực tuyến trên website và nhận hàng tại các cửa hàng miễn thuế.

Thủ tục này được quy định cụ thể tại Điều 19 Nghị định 100/2020/NĐ-CP.

“Điều 19. Thủ tục bán hàng miễn thuế trực tuyến

1. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế

Ngoài các trách nhiệm khi bán hàng cho từng đối tượng quy định tại Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18 Nghị định này, doanh nghiệp thực hiện:

a) Nhập dữ liệu về thông tin khách hàng và hàng hóa vào hệ thống xử lý dữ liệu điện tử khi chấp nhận đơn hàng và hoàn tất thủ tục thanh toán. Riêng trường hợp bán cho khách chờ xuất cảnh, xuất cảnh, quá cảnh qua cảng hàng không dân dụng quốc tế, việc cập nhật thông tin về khách thông qua việc quét mã vạch trên thẻ lên tàu bay (boarding pass) trước khi thực hiện kiểm tra đối chiếu thông tin theo quy định điểm b khoản này;

b) Khi giao hàng cho khách mua hàng, kiểm tra đối chiếu thông tin mà khách đã kê khai khi mua hàng trực tuyến với thông tin trên các giấy tờ liên quan đến khách mua hàng theo quy định đối với từng đối tượng.

2. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế và Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi người mua hàng xuất cảnh, nhập cảnh: Thực hiện theo quy định tại Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18 Nghị định này tương ứng với từng đối tượng mua hàng miễn thuế”.

Khi thực hiện quy định này, Tổng cục Hải quan lưu ý cửa hàng chỉ được bán cho đúng đối tượng quy định, ví dụ: cửa hàng trong nội địa chỉ bán cho khách chờ xuất cảnh, cửa hàng miễn thuế tại khu vực hạn chế tại sân bay chỉ bán cho khách nhập cảnh bằng đường hàng không, cửa hàng miễn thuế trong khu cách ly chỉ bán cho khách xuất cảnh, quá cảnh.

Việc giao hàng cho khách thực hiện theo quy định như đối với mua hàng trực tiếp tương ứng với từng trường hợp:

Trường hợp khách nhập cảnh mua hàng của cửa hàng miễn thuế trong khu vực hạn chế thì phải nhận hàng trước khi ra khỏi khu vực hạn chế.

Trường hợp khách chờ xuất cảnh mua hàng của cửa hàng trong nội địa thì việc giao hàng thực hiện trong khu cách ly hoặc ở nước ngoài theo yêu cầu của khách.

Theo thuonghieucongluan.com.vn

Nguồn bài viết: https://thuonghieucongluan.com.vn/nghi-dinh-so-100-2020-nd-cp-bo-sung-thu-tuc-ban-hang-mien-thue-truc-tuyen-a113666.html