Mới chỉ có 8% tổng số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp

183 Views

Số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp vẫn còn rất khiêm tốn – chỉ 8% trong tổng số doanh nghiệp cả nước nên cần tiếp tục miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp để thu hút doanh nghiệp tham gia sản xuất, phát triển nông nghiệp, nông thôn hơn nữa.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương.

Đây là đề xuất của Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình Nguyễn Ngọc Phương khi tham gia thảo luận trực tuyến vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, sáng 25/5, Quốc hội đã thảo luận trực tuyến tại hội trường về dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Góp ý vào dự thảo Nghị quyết, Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương cho biết, nhìn lại hơn 30 năm đổi mới, nông nghiệp Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. Đây cũng là một lý do cần thiết để kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, nhất là cho những doanh nghiệp vốn ít.

Hiện có khoảng 50 nghìn doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có khoảng 10,2 nghìn doanh nghiệp trực tiếp đầu tư phát triển, sản xuất nông, lâm, thủ y sản. Nhưng số doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp chỉ chiếm hơn 8% tổng số doanh nghiệp cả nước, trong đó có tới 93% là doanh nghiệp nhỏ.

So với tiềm năng, tỷ trọng ngành nông nghiệp trong nền kinh tế thì số lượng doanh nghiệp như trên còn khá ít, quy mô còn hạn chế, sự phát triển còn khiêm tốn, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Để đạt mục tiêu số lượng doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh vào nông nghiệp đến năm 2030, Đại biểu Phương tin tưởng, việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp kéo dài 5 năm từ ngày 1/1/2021 – 31/12/2025 sẽ được các đại biểu Quốc hội đồng tình, ủng hộ và người dân, doanh nghiệp phấn khởi.

Tuy nhiên, việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cũng cần phải được xem xét kỹ lượng, công khai minh bạch, chỉ đạo chặt chẽ trong việc quản lý thực hiện miễn thuế đúng đối tượng, nâng cao kết quả, hiệu quả sử dụng đất, hạn chế tình trạng bỏ hoang hóa ruộng đất, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí, bởi việc miễn thuế sẽ tác động trực tiếp đến giảm thu ngân sách Nhà nước.

Để chính sách này đạt mục tiêu đề ra, Chính phủ cần tiếp tục thực hiện miễn thuế đối với đất sản xuất nông nghiệp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, kể cả trường hợp đất được thừa kế, trao tặng, nhận chuyển, sử dụng quyền sử dụng đất là thành viên đã nhận giao khoán, chuyển dịch của hợp tác xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp và góp phần thành lập hợp tác xã.

Riêng đối với diện tích nông nghiệp mà Nhà nước giao tổ chức quản lý không thực hiện sản xuất nông nghiệp mà giao cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp thì phải nộp thuế 100% quyền sử dụng đất.

Theo baophapluat.vn

Nguồn bài viết: https://baophapluat.vn/kinh-te/moi-chi-co-8-tong-so-doanh-nghiep-dau-tu-vao-linh-vuc-nong-nghiep-519145.html