Kiểm toán Nhà nước đề nghị điều tra nghi vấn Công ty Nhôm Toàn Cầu chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài

190 Views

Qua kiểm toán công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước, KTNN phát hiện Công ty Nhôm Toàn Cầu có dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế thu nhập doanh nghiệp và chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài.

Kho nhôm của Công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu. Ảnh: Vietnam Finance

Ngày 22/7, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã chuyển cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 – bộ Công an), đề nghị điều tra hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân của ông Nguyễn Tài- Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Kho vận PTL và hành vi có dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế của công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Những dấu hiệu trên được KTNN phát hiện trong quá trình kiểm toán công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Về hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân của ông Nguyễn Tài, KTNN cho biết, theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Dịch vụ Kho vận PTL là Công ty TNHH hai thành viên trở lên với vốn điều lệ 150 tỷ đồng. Trong đó, giá trị phần vốn góp của ông Jakky Cheung là 120 tỷ đồng (tỷ lệ 80%) và giá trị phần vốn góp của ông Nguyễn Tài là 30 tỷ đồng (tỷ lệ 20%).

Ngày 16/1/2017, ông Nguyễn Tài và công ty TNHH Praise Trend ký hợp đồng chuyển nhượng 15% vốn điều lệ của Công ty TNHH Dịch vụ kho vận PTL, giá trị vốn góp là 22,5 tỷ đồng cho Công ty TNHH Praise Trend.

Sau khi thanh toán đủ số tiền 22,5 tỷ đồng cho ông Nguyễn Tài, Công ty TNHH Praise Trend sở hữu 95% phần vốn góp tại Công ty TNHH Dịch vụ kho vận PTL, giá trị là 142,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo số liệu báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty PTL đã được cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiểm tra và điều chỉnh lại, tổng giá trị thực tế phần vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối ngày 31/12/2016 là 561,2 tỷ đồng.

Như vậy, khi ông Nguyễn Tài chuyển nhượng 15% vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng với giá chuyển nhượng chỉ có 22,5 tỷ đồng là thấp hơn rất nhiều lần so với giá trị thực tế phần vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối ngày 31/12/2016.

Kiểm toán Nhà nước nhận thấy: Trong trường hợp này, hợp đồng chuyển nhượng vốn giữa ông Nguyễn Tài và công ty TNHH Praise Trend có giá trị chuyển nhượng không phù hợp với giá trị thực tế, gây thiệt hại về thuế cho ngân sách nhà nước.

Đồng thời, hợp đồng này nhằm che giấu một giao dịch khác là hoạt động chuyển giá của công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu, nhằm trốn thuế và chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài.

Kết quả kiểm toán cho thấy, hoạt động kinh doanh chính và duy nhất của Công ty PTL là cho thuê kho bãi và Công ty đã ký hợp đồng cho Công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu thuê kho bãi để chứa nhôm nguyên liệu.

Giá công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu thuê kho bãi của công ty TNHH Dịch vụ Kho vận PTL bình quân các năm là 7,2 USD/m2/tháng.

So sánh giá thuê kho bãi cùng mục đích để chứa nhôm nguyên liệu của công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu với Cty CP Thành Chí, thì giá thuê của công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu trả cho công ty TNHH Dịch vụ Kho vận PTL trong những năm qua cao gấp 7 lần.

“Như vậy, thông qua việc nâng giá thuê kho bãi một cách bất hợp lý khi ký hợp đồng thuê kho bãi của công ty TNHH Dịch vụ Kho vận PTL, công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu đã chuyển giá sang công ty TNHH Dịch vụ Kho vận PTL tổng số tiền ít nhất khoảng 2.680 tỷ đồng (78,72% tổng số tiền thuê kho bãi giải đoạn 2015-2019)”, báo cáo của Kiểm toán nêu rõ.

Theo KTNN, số tiền chuyển giá này về nguyên tắc sẽ làm tăng chi phí, giảm thu nhập chịu thuế phải nộp của Công ty Nhôm Toàn Cầu hoặc làm tăng số chuyển lỗ để bù đắp thu nhập chịu thuế các năm sau của công ty. Hành vi này của Công ty Nhôm Toàn Cầu đã vi phạm khoản 5 điều 108 Luật Quản lý thuế và vi phạm điểm đ khoản 1 điều 200 Bộ Luật Hình sự.

Qua tìm hiểu, KTNN cho biết, ông JAKKY CHEUNG – người đại diện vốn của công ty TNHH Praise Trend cũng chính là Giám đốc của công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu.

Như vậy mục đích cuối cùng của các hành vi chuyển giá và chuyển nhượng vốn góp giữa các công ty có mối quan hệ chặt chẽ với nhau như đã nêu trên, là chuyển tiền bất hợp pháp từ Công ty Nhôm Toàn Cầu ra nước ngoài.

Theo doisongphapluat.com

Nguồn bài viết: https://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/kiem-toan-nha-nuoc-de-nghi-dieu-tra-nghi-van-cong-ty-nhom-toan-cau-chuyen-tien-bat-hop-phap-ra-nuoc-ngoai-a332017.html

Trả lời