Huyện Lương Sơn (Hòa Bình): Đẩy mạnh Chương trình mỗi xã một sản phẩm, góp phần khai thác thế mạnh địa phương

198 Views

Hòa Bình là tỉnh có lợi thế về sản xuất nông nghiệp với nhiều mặt hàng nông sản đặc trưng, nếu khai thác, phát huy tốt sẽ góp phần quan trọng phát triển kinh tế nông thôn, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới (NTM). Hiện, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đang được tỉnh triển khai, tạo sức bật cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Đẩy mạnh Chương trình OCOP là giải pháp hiệu quả để phát triển nhóm sản phẩm cấp xã, huyện, đồng thời đưa thực hiện xây dựng NTM đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững. Ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2019-2020. Theo đó, triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện chương trình đúng tiến độ, thời gian, hiệu quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “kinh tế và tổ chức sản xuất” trong bộ tiêu chí quốc gia về NTM, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân. Để thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng NTM xây dựng Đề án Chương trình OCOP tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030. Tập trung đa dạng hóa, chế biến sâu các sản phẩm theo chuỗi giá trị, hoàn thiện tổ chức sản xuất theo hướng liên kết giữa hộ sản xuất với HTX và doanh nghiệp. Thực hiện xúc tiến thương mại phục vụ Chương trình OCOP; triển khai xây dựng hệ thống trung tâm, cửa hàng quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP ở các địa phương có điều kiện tốt về giao thương và du lịch…

Đối với Lương Sơn, huyện đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp thực hiện chương trình. Cụ thể là tổ chức nhiều lớp tập huấn về OCOP cho các phòng, ban ngành, các xã, thị trấn trong địa bàn và một số chủ thể OCOP có sản phẩm tiềm năng. Huyện cũng tiến hành triển khai đến tận các doanh nghiệp, cơ sở là chủ thể có những sản phẩm đặc trưng địa phương.

Mỗi xã chọn các sản phẩm đặc trưng để đưa ra hội đồng huyện đánh giá, bình chọn. Đối với các sản phẩm được chọn, địa phương hỗ trợ các chủ thể hoàn tất các thủ tục để đề nghị Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh (gọi tắt là Hội đồng OCOP tỉnh) đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

Theo đó, ngày 23/10/2020, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện do Ông Nguyễn Anh Đức – Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng chủ trì đã tổ chức đánh giá, chấm điểm, phân hạng các sản phẩm OCOP đợt I năm 2020 của huyện. Kết quả, đã có 5 sản phẩm của 4 chủ thể ở các xã Thanh Sơn, Cao Dương, Liên Sơn và Lâm Sơn đến tham gia phân hạng, gồm: (1) Trứng vịt Hùng Tiến của HTX dịch vụ nông nghiệp Hùng Tiến có địa chỉ tại xóm Sòng, xã Liên Sơn; (2) Thịt dê núi Lương Sơn của HTX nông nghiệp Hòa Bình tại xã Thanh Sơn; (3) Bưởi Mỹ Tân; (4) Ổi lê Mỹ Tân của HTX dịch vụ nông nghiệp Mỹ Tân có địa chỉ tại xóm Mỹ Tân, xã Cao Dương; ( 5) Mật ong Lâm Sơn của HTX Ong mật Lâm Sơn có địa chỉ tại xóm Kẽm, xã Lâm Sơn.

Căn cứ bộ tiêu chí của sản phẩm OCOP về các yếu tố như: Tổ chức sản xuất, phát triển sản phẩm, sức mạnh cộng đồng, khả năng tiếp thị của sản phẩm, câu chuyện về sản phẩm; các tiêu chí về chất lượng sản phẩm như: chỉ tiêu cảm quan, dinh dưỡng, tính độc đáo, tiêu chuẩn sản phẩm, khả năng xuất khẩu, phân phối tại thị trường quốc tế. Các thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện đã tiến hành chấm điểm thực tế từng sản phẩm và nghiên cứu hồ sơ minh chứng. Kết quả, sản phẩm Trứng vịt Hùng Tiến đạt 72 điểm; Thịt dê Lương Sơn đạt 83,5 điểm; Bưởi Mỹ Tân đạt 82,37 điểm; Ổi lê Mỹ Tân đạt 81,12 điểm; Mật ong Lâm Sơn đạt 71,5 điểm. Với số điểm này thì cả 5 sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn hạng 4 sao, đủ điều kiện đăng ký tham gia sản phẩm cấp tỉnh năm 2020.

Việc triển khai Chương trình OCOP đã tạo làn gió mới cho khu vực kinh tế nông thôn, nhất là khu vực các làng nghề, thúc đẩy trách nhiệm và năng lực của các chủ thể, nhất là các Hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất, quảng bá và phát triển thị trường sản phẩm. Bên cạnh đó, Chương trình OCOP còn giúp hình thành nền kinh tế “xanh”, các vùng sản xuất nông sản sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị. Từ đó, giúp các địa phương đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại nông thôn, nâng cao giá trị sản xuất ở các vùng sản xuất nông nghiệp. Để thực hiện hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm, huyện đề nghị các chủ thể HTX tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm, tập trung vào sản xuất khai khác, phát triển sản phẩm ngày càng hoàn thiện, nâng cấp, đổi mới góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đưa Chương trình xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững./.

Đăng Bao

Trả lời