Hội Luật gia Việt Nam gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước, vì sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN và bảo vệ công lý (*)

361 Views

(Pháp Lý) – Sáng ngày 2/10/2020, tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam (HLGVN) đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước HLGVN lần thứ III (giai đoạn 2020 – 2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì . Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HLGVN đã nêu bật những kết quả mà giới Luật gia Việt Nam đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước , vì sự nghiệp cao cả xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN và bảo vệ công lý.

Tạp chí Pháp lý điện tử trân trọng trích đăng bài phát biểu quan trọng này.

…..Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh : “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”; đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản quan trọng của Đảng và Nhà nước ta về thi đua khen thưởng như Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, dưới sự chỉ đạo của Đảng đoàn và lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam, thời gian qua, các cấp Hội đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; chủ động đổi mới công tác thi đua khen thưởng; phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong 5 năm qua, trên cở sở phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng đề ra tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ hai và xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, Hội Luật gia Việt Nam đã phát động phong trào thi đua với tinh thần xuyên suốt là đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua này, các cấp Hội và các đơn vị thuộc Trung ương Hội đã chủ động lập kế hoạch công tác thi đua khen thưởng theo giai đoạn từng năm và các dịp kỷ niệm, chào mừng các ngày Lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước với từng nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể trên các mặt công tác để quán triệt tới tất cả các tập thể, cá nhân thống nhất thực hiện. Các cụm thi đua trong toàn Hội đã tổ chức thực hiện tốt việc đăng ký, giao kết thi đua giữa các đơn vị trong cụm, chú trọng việc theo dõi, kiểm tra, tổng kết các phong trào thi đua, làm tốt việc bình xét và đề xuất các hình thức khen thưởng xứng đáng đối với các tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc.

Trên thực tế, việc tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua được phát động trong những năm qua đã có tác dụng tạo ra không khí thi đua sôi nổi, thực sự là động lực thúc đẩy toàn Hội tập trung phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu công tác như: công tác tham gia xây dựng, thẩm định, góp ý kiến về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; nghiên cứu khoa học pháp lý; phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham gia phòng chống tội phạm; tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn, giới thiệu một số chức danh tư pháp, hội thẩm nhân dân, hòa giải viên và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng giáo dục, nâng cao phẩm chất đạo đức, chính trị và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên; quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

Trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được khen thưởng các hình thức cao của Nhà nước và Chính phủ, thực sự là những bông hoa, tấm gương tiêu biểu để cán bộ, hội viên của Hội nhân rộng, học tập và noi theo.

Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III Hội Luật gia Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh toàn thể cán bộ, hội viên sôi nổi tiến hành các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của Hội và hăng hái thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần này là dấu mốc quan trọng đánh giá những bước phát triển mới của phong trào thi đua yêu nước của Hội Luật gia Việt Nam, thể hiện sự tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được trong 65 năm xây dựng và trưởng thành vừa qua. Với nội dung trọng tâm là tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua của Hội Luật gia Việt Nam trong 5 năm từ năm 2015 đến năm 2020, Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đã đạt được; xác định những hạn chế, tồn tại và giải pháp khắc phục; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua của Hội Luật gia các cấp trong thời gian tới, trên cơ sở đó tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm công tác của Hội, đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân kỳ vọng giao phó trong giai đoạn mới.

Đồng thời, Đại hội lần này cũng là dịp để chúng ta tôn vinh, học tập, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được lựa chọn từ các đơn vị và các cấp Hội; xác định những bài học kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay để áp dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho phong trào thi đua của Hội ngày càng phát triển cả về chiều rộng và bề sâu, thực sự là động lực thúc đẩy, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của toàn Hội…..
…………………………………………

( * Tiêu đề bài viết do BBT TCPL đặt)