Hàng loạt sai phạm trong quản lý bất động sản tại Hà Nội

24 Views

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ những vi phạm này đã dẫn đến chủ đầu tư được hưởng lợi, gây thất thu ngân sách Nhà nước.

Chiều 15/11, Thanh tra Chính phủ công bố Kết luận thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng một số Dự án phát triển nhà ở, khu đô thị và quản lý, sử dụng quỹ đất, quỹ nhà để lại từ các dự án đầu tư phát triển khu nhà ở, khu đô thị theo Quyết định số 123/2001/QĐ-UB ngày 6/12/2001 của UBND Hà Nội giai đoạn 2002-2014.

Công bố kết luận thanh tra, ông Trần Hữu Lợi, Phó Cục trưởng Cục giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra khu vực I, Trưởng đoàn Thanh tra cho hay thanh tra ở một số dự án chọn mẫu 38/204 dự án (tỷ lệ gần 19%), Thanh tra Chính phủ đã phát hiện một loạt sai phạm.

 Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quản lý các dự án bất động sản Hà Nội. Ảnh minh họa: Tiến Tuấn.Làm lợi cho chủ đầu tư

Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quản lý các dự án bất động sản Hà Nội. Ảnh minh họa: Tiến Tuấn.Làm lợi cho chủ đầu tư

Cụ thể, công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng còn nhiều hạn chế, bất cập. Chất lượng quy hoạch yếu. Các bước quy hoạch chưa phù hợp với một số chỉ tiêu, phải điều chỉnh quy hoạch cục bộ nhiều lần.

Theo cơ quan thanh tra, việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 không căn cứ vào quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt. Tình trạng quy hoạch tùy tiện đó tạo ra cơ chế xin – cho, ảnh hưởng đến quyền lợi của Nhà nước.

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ những vi phạm này đã dẫn đến chủ đầu tư được hưởng lợi, gây thất thu ngân sách Nhà nước. Thậm chí, cơ quan thẩm quyền không tiến hành hậu kiểm, để làm lợi cho nhà đầu tư và ảnh hưởng đến cộng đồng.

Ngân sách thất thu trên 6.000 tỷ đồng

Theo kết luận thanh tra, việc Hà Nội tính toán và phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư khu nhà ở, khu đất ở không căn cứ vào thông tư của Bộ Tài chính.

Trong đó, tổng chi phí phát triển dự án đã đưa vào một số khoản chi không đúng quy định của pháp luật, dẫn đến chủ đầu tư được hưởng lợi về kinh tế. Ngân sách Nhà nước bị thất thu số tiền lớn, ước khoảng trên 6.000 tỷ đồng.

Cũng theo kết luận thanh tra, theo quy định của UBND TP, chủ đầu tư các dự án khu nhà ở, khu đô thị phải thực hiện nghĩa vụ nộp 20% quỹ đất ở hoặc 30% quỹ nhà ở để bổ sung vào quỹ nhà ở của thành phố. Nhưng trong quá trình thực hiện, phần lớn các dự án được thành cho phép cơ chế nộp tiền. Thậm chí, có trường hợp thành phố còn bỏ tiền ra mua lại số căn hộ thuộc 30% quỹ nhà mà chủ đầu tư phải có nghĩa vụ trích nộp.

 Ngân sách Nhà nước thất thu 6.000 tỷ từ hàng loạt sai phạm ở các dự án bất động sản trên địa bàn Hà Nội. Ảnh minh họa: Lê Hiếu.

Ngân sách Nhà nước thất thu 6.000 tỷ từ hàng loạt sai phạm ở các dự án bất động sản trên địa bàn Hà Nội. Ảnh minh họa: Lê Hiếu.

Cơ quan thanh tra cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là có sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng.

Đến thời điểm thanh tra, nhiều chủ đầu tư chưa nộp tiền vào ngân sách nhà nước khi được UBND TP cho cơ chế nộp tiền thay vì nộp hiện vật (nhà đất); chưa thực hiện việc bàn giao diện tích quỹ nhà cho thành phố.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao Chủ tịch UBND TP khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm trong công tác đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng đất.

Đồng thời, Hà Nội phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể qua các thời kỳ, xử lý các sai phạm theo thẩm quyền… Đối với những hành vi nếu có dấu hiệu cấu thành tội phạm, yêu cầu chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý.

Thanh tra Chính phủ đề nghị Chủ tịch Hà Nội phải chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đôn đốc thu hồi khoản nợ đọng tiền chênh lệch quỹ nhà 50% và tiền quỹ đất 20% với tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng. Sở Tài chính Hà Nội thực hiện xử lý số tiền gần 3.000 tỷ đồng theo đúng quy định của Luật Ngân sách…

Theo zing