Hàng loạt dự án lớn vào “tầm ngắm” kiểm toán năm 2021

196 Views

Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc, năm 2021 tập trung kiểm toán 169 cuộc, trong đó có Cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, Dự án tái định cư sân bay Long Thành…

Cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 vào “tầm ngắm” kiểm toán năm 2021

Vừa gửi dự kiến kế hoạch này đến Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Hồ Đức Phớc cho biết, năm 2021 toàn ngành tập trung kiểm toán 169 cuộc, tăng 11 cuộc so với kế hoạch kiểm toán năm 2020 đã ban hành.

Cụ thể, trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và chương trình, dự án, dự kiến thực hiện 32 cuộc kiểm toán dự án đầu tư, trong đó có nhiều dự án lớn, được dư luận quan tâm. Như tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; Dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Danh sách dự kiến còn có các dự án thủy lợi, như Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng; Dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1; Dự án hệ thống thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé giai đoạn 1; Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng; Dự án đường ống Nam Côn Sơn 2 – giai đoạn 2; Dự án đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt; …

Năm sau, KTTN cũng dự kiến lựa chọn 23 cuộc kiểm toán chuyên đề, gồm: 3 cuộc kiểm toán chuyên đề phạm vi rộng (Việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng và quản lý, sử dụng đất các dự án đầu tư tại đô thị giai đoạn 2017-2020; Hoạt động quản lý môi trường tại các Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp giai đoạn 2017-2020; Công tác quản lý thu, việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

Một số chuyên đề khác cũng được dự kiến sẽ kiểm toán là về việc quản lý, sử dụng vốn ODA; các chương trình – dự án thuộc lĩnh vực an sinh – xã hội, phát triển kinh tế vùng; Công tác quản lý nhà nước tại Tổng cục Thuế và các Cục thuế liên quan đến việc hoàn thuế, miễn, giảm, giãn thuế, chống trốn thuế, chuyển giá năm 2020;…

Với lĩnh vực doanh nghiệp và tổ chức tài chính – ngân hàng, KTNN dự kiến thực hiện 21 cuộc kiểm toán, gồm: Ngân hàng Nhà nước; 14 tập đoàn, tổng công ty nhà nước; 6 ngân hàng và các tổ chức tài chính, tín dụng.

Thông qua hoạt động kiểm toán, KTNN cũng thực hiện đánh giá hoạt động tái cơ cấu thị trường tài chính, trọng tâm là ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng nhằm đánh giá việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, trọng tâm là cải thiện và nâng cao năng lực tài chính; xử lý nợ xấu; việc thực hiện cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí; vay không có tài sản bảo đảm để trả lương cho người lao động…

Theo thuonghieucongluan.com.vn

Nguồn bài viết: https://thuonghieucongluan.com.vn/hang-loat-du-an-lon-vao-tam-ngam-kiem-toan-nam-2021-a116364.html

Trả lời