Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội thành công tốt đẹp

198 Views

Trong hai ngày 12- 13/10, Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ chính trị tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tại phiên khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hà Nội tự hào là nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng của vùng đất địa linh nhân kiệt, hội tụ nhân tài của đất nước; làm nên một hình ảnh tiêu biểu của cả nước, một “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”; là “Thành phố Vì hòa bình” và nay Hà Nội là “Thành phố sáng tạo”. Đây chính là nguồn sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần to lớn để phát triển Thủ đô trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự và chỉ đạo Đại hội – Ảnh: HNM

Lưu ý 7 nội dung quan trọng đối với Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo, Đảng bộ Hà Nội cần nhận thức sâu sắc và phát huy hơn nữa truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, truyền thống cách mạng kiên cường qua hơn 90 năm xây dựng và trưởng thành, phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị thế, tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô trong xu thế phát triển chung của đất nước; nêu cao hơn nữa ý chí quyết tâm, tinh thần năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, điều hành, bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị về Hà Nội, Luật Thủ đô và các quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, những thành tựu và kinh nghiệm từ tổng kết thực tiễn 35 năm đổi mới, Hà Nội cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và những giải pháp khả thi để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, tạo chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ hơn trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; phát triển Hà Nội nhanh, bền vững hơn.

Sáng 13/10, Đại hội công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII

Hà Nội, với vị trí là một trong những đầu tàu kinh tế của cả nước, cần huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế để tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững, thực sự là động lực phát triển của Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Hà Nội phải thực hiện tốt chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại kinh tế Thủ đô, thực sự tạo ra được những bước đột phá trong việc giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra; giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; phát triển kinh tế dựa trên nền tảng văn hóa, nền tảng kỹ thuật cao.

Ông Vương Đình Huệ, tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII

Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên tinh thần dân chủ, khách quan, với số phiếu tập trung cao, từ 80 ứng cử viên được đề cử, Đại hội đã bầu 71 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII. Đáng chú ý, tại Đại hội, 497/497 đại biểu (đạt 100%) đã tín nhiệm giới thiệu Bí thư Thành ủy khóa XVII đối với ông Vương Đình Huệ.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII được tiến hành vào chiều tối qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy, các Phó Bí thư Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI đã được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII với số phiếu tuyệt đối 71/71 (đạt 100%).

Phó bí thư thành ủy hà nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội.

Ba khâu đột phá

Đại hội đã thảo luận báo cáo chính trị, nêu rõ 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2020-2025. Đây đều là những nội dung đã nhận được sự nhất trí cao của các cấp, các ngành từ trung ương đến cơ sở, của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ và các tầng lớp nhân dân Thủ đô thông qua 10 hội nghị lấy ý kiến, đặc biệt là kết luận của Bộ Chính trị trong cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ngày 19-9-2020.

Hà Nội vẫn xác định khâu đột phá đầu tiên là ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, xây dựng một số công trình tiêu biểu, không gian kiến trúc cảnh quan đặc sắc, mang đặc trưng của Thủ đô. Thành phố tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối đô thị trung tâm với khu vực ngoại thành, các đô thị vệ tinh, các tỉnh, thành phố trong vùng Thủ đô. Phát triển mạnh hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng dữ liệu…, kết nối liên thông, đồng bộ và thống nhất, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số. Khâu đột phá thứ hai là tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; tăng cường công tác tổ chức thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, quản lý đô thị; cơ bản hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số.

Khâu đột phá thứ ba là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản lý xã hội, quản trị kinh tế, nhân lực ngành văn hóa, du lịch… Hà Nội sẽ xây dựng và phát triển hệ sinh thái học tập sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thu hút, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Thành phố sẽ thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội; khai thác, phát huy tối đa tài nguyên chất xám, nguồn lực trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trên địa bàn thành phố; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng Thủ đô thành nơi đáng sống. Hà Nội cũng sẽ đề cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức xã hội, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; đưa văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực quan trọng quyết định phát triển Thủ đô.

Đây là những nội dung được Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố tập trung xem xét, thảo luận để thông qua; xây dựng chương trình hành động để thực hiện. Tất cả vẫn còn ở phía trước, nhưng với thành tích hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội XVI trong bối cảnh rất khó khăn, nhiều thách thức 5 năm qua, có niềm tin vững chắc rằng, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn, tạo ra bước chuyển mới như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo.

Theo tapchitoaan.vn

Nguồn bài viết: https://tapchitoaan.vn/bai-viet/thoi-su/dai-hoi-dai-bieu-lan-thu-xvii-dang-bo-thanh-pho-ha-noi-thanh-cong-tot-dep

Trả lời