Cơ quan thuế thu bao nhiêu tiền sau 58.000 cuộc thanh tra?

27 Views

9 tháng đầu năm 2017, cơ quan thuế các cấp thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 57.935 cuộc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp và kiểm tra 354.426 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Từ đó, xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 11.597.184 triệu đồng.

Cơ quan thuế các cấp thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 57.935 cuộc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp (Ảnh minh họa)
Cơ quan thuế các cấp thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 57.935 cuộc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp (Ảnh minh họa)

Chia sẻ tại buổi họp báo chuyên đề do Bộ Tài chính tổ chức chiều 13.10, ông Trần Việt Tuấn – đại diện thanh tra Bộ Tài chính cho biết, trong quý III và 9 tháng đầu năm 2017, Tổng cục Thuế đã yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai thanh tra kiểm tra thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước, chống chuyển giá; tích cực triển khai các ứng dụng kiểm tra hồ sơ kê khai thuế, áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế để nhận diện và tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu rủi ro cao; thanh tra các doanh nghiệp có khả năng có số thu điều tiết ngân sách Trung ương lớn; tăng cường thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế, chú trọng thanh tra các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, có dấu hiệu chuyển giá; đồng thời tăng cường phối kết hợp với các cơ quan chức năng trong chống các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, tội phạm về thuế nhằm thực hiện có hiệu quả công tác chống thất thu NSNN.

 

 Ông Trần Việt Tuấn – đại diện thanh tra Bộ Tài chính chia sẻ tại buổi họp báo chuyên đề

Ông Trần Việt Tuấn – đại diện thanh tra Bộ Tài chính chia sẻ tại buổi họp báo chuyên đề

Ông Tuấn cho biết: “Về kết quả thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Trong quý III.2017, cơ quan thuế các cấp thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 31.784 cuộc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp và kiểm tra 165.557 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 5.396.167 triệu đồng, trong đó: Tiền thuế kiến nghị thu hồi là: 4.369.591 triệu đồng; xử phạt là 1.026.576 triệu đồng. Số thuế đã nộp NSNN là 3.399.289 triệu đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, cơ quan thuế các cấp thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 57.935 cuộc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp và kiểm tra 354.426 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 11.597.184 triệu đồng, trong đó: Tiền thuế kiến nghị thu hồi là: 9.616.640 triệu đồng; xử phạt là 1.980.544 triệu đồng. Số thuế đã nộp NSNN là 6.553.358 triệu đồng”.

Theo Danviet