Nhìn từ góc độ khoa học về thực tiễn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Thủ Thiêm và Đồng Tâm

Tọa đàm “Quản lý Nhà nước (QLNN) về đất đai từ thực tiễn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN, TC) về đất đai ở Thủ Thiêm và Đồng Tâm” đã có bình luận về những sai phạm trong quy hoạch, quản lý và sử dụng đất; đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật về những vấn đề đặt ra từ công...

Chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại Luật gia VN Nguyễn Văn Hậu: Hoàn thiện thể chế về Trọng tài thương mại, hướng tới chuyên nghiệp và quốc tế hóa

(Pháp lý) - Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài có nhiều ưu việt và cần được nhận thức mới trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay của các doanh nghiệp, doanh nhân. Tuy nhiên, để nâng cao vị thế của trọng tài, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế về trọng tài thương mại, hướng tới chuyên nghiệp và quốc...

Pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại và thực tiễn áp dụng

Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề tự do phát triển kinh doanh đã làm xuất hiện một số doanh nghiệp lợi dụng những kẽ hở trong hợp đồng đã ký kết để cố tình vi phạm những giao kết với đối tác. Trong khi đó, rất ít doanh nghiệp vi phạm hợp đồng bị áp dụng các hình thức xử lý vi phạm hợp...

Các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật thi đua, khen thưởng

(Pháp lý) - Những năm qua, việc thực hiện pháp luật thi đua, khen thưởng đã đạt được nhiều thành tựu, từ đó đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung ở nước ta. Nhưng cũng còn đó những tồn tại cần khắc phục trong cả việc tổ chức phát triển phong trào thi đua cho đến thực...

Vai trò của giảng viên lý luận chính trị trong đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin

(Pháp lý) - Chủ nghĩa Mác - Lênin từ khi ra đời đến nay đã liên tục đi trên con đường không bằng phẳng. Hơn 100 năm qua, tư tưởng của các nhà kinh điển đã vượt qua thử thách của thời đại cũng như sự phê phán, công kích của các thế lực đối lập, thù địch. Bài viết tập hợp một số luận...

Quyền sở hữu – góc nhìn từ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung bình luận những quy định về tịch thu tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong mối liên hệ với các quy định của pháp luật dân sự để từ đó thấy được, quyền sở hữu là một trong những quyền năng quan trọng nhất của một cá nhân nhưng không...

Bộ Tư pháp đang rà soát, đánh giá Bộ luật Hình sự để đề xuất biện pháp xử lý phù hợp

Ngày 21/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Tờ trình của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình năm 2020, thảo luận và nhất trí với tờ trình. Trong đó, trường hợp cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2015 thì Chính phủ sẽ xem xét, báo cáo Quốc...

Mô hình “Xét xử trực tuyến thay xét xử tập trung”

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, Toà án bắt đầu từng bước thực hiện mô hình “Toà án điện tử” theo Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị, với hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và trang thiết bị hiện có tại mỗi đơn vị Tòa án, tác giả đề xuất mô hình “ xét xử trực...

Video bài giảng về các Điều ước Quốc Tế và Luật Quốc Tế dành cho các bạn học sinh khối THPT – TS Nguyễn Thị Sơn

Xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh video bài giảng tích hợp cho các bạn học sinh khối lớp THPT, đặc biệt dành cho các em học sinh khối lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông bao gồm các môn Giáo dục Công dân - Lịch Sử - Địa lý - Văn hóa - Luật pháp…....

Hoàn thiện pháp luật về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát hoạt động các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng

(Pháp lý) - Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định cùng với cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận có quyền giám sát hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; giám sát việc giải quyết...

Một số vấn đề lý luận về quyền tư pháp và thực hiện quyền tư pháp tại Việt Nam

Xét về mặt lý luận, trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng hiện nay đang tồn tại sự chưa thống nhất về khái niệm quyền tư pháp, dẫn đến việc tổ chức thực hiện quyền tư pháp ở mỗi quốc gia có sự khác nhau căn bản. Quyền tư pháp là một quyền gắn liền với quyền lực nhà nước, biểu...

Hành lang pháp lý quan trọng tạo môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn

(Pháp lý) - Những năm gần đây, có thể thấy Đảng, Quốc hội và Chính phủ đặc biệt quan tâm cải cách chính sách pháp luật về kinh tế, tạo hành lang pháp lý quan trọng để doanh nghiệp phát triển trong môi trường kinh doanh an toàn. Thủ tướng cùng các thành viên Chính phủ và một số doanh nhân bên lề Hội nghị...

Cơ chế giải quyết tranh chấp trong EVFTA/ IPA (bài 1): Những quy định mới và thách thức đối với Việt Nam

(Pháp lý) - Với những quy định cải tiến, cơ chế Giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ và nhà đầu tư (ISDS) trong Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA) đã nâng cao cơ hội của Việt Nam trong việc thu hút các nguồn vốn đầu tư từ EU, nhưng cùng lúc cũng tạo ra nhiều...

Thực thi điều ước của các FTA: Những vấn đề pháp lý Việt Nam cần quan tâm giải quyết (Bài 3): Kiến nghị hoàn thiện khung pháp lý về doanh nghiệp Nhà nước để thực thi hiệu quả cam kết của CPTPP

(Pháp lý) - Theo nghiên cứu của một số chuyên gia, hiện nay có nhiều quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) không tương thích với các quy định về DNNN trong Hiệp định CPTPP hoặc thiếu vắng các quy định về thực thi một số nghĩa vụ, trách nhiệm của DNNN. Do đó để đảm bảo thực thi...

Pháp luật tố tụng hành chính một số nước trên thế giới và gợi mở cho Việt Nam

(Pháp lý) - Xét xử hành chính là một lĩnh vực không mới ở Việt Nam nhưng trên thế giới nó cũng đã có lịch sử tồn tại gần hai trăm năm (điển hình là ở Pháp). Và thực tiễn trên thế giới cũng tồn tại nhiều mô hình xét xử hành chính khác nhau, nên có nhiều những kinh nghiệm khác nhau về hoạt...