Chấn chỉnh công tác quản lý người bệnh nghi ngờ và người nhiễm Covid-19

42 Views

Bộ Y tế vừa có công văn hoả tốc gửi các bệnh viện và sở Y tế các địa phương, về việc chấn chỉnh công tác quản lý người bệnh nghi ngờ và người nhiễm Covid-19.

Theo đó, cục Quản lý khám, chữa bệnh (bộ Y tế) vừa có công văn hoả tốc số 159/KCB-NV gửi các bệnh viện và sở Y tế các địa phương về việc chấn chỉnh công tác quản lý người bệnh nghi ngờ và người nhiễm Covid-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Để quản lý chặt chẽ các trường hợp bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cục Quản lý khám, chữa bệnh yêu cấu Giám đốc các bệnh viện trực thuộc bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế, Y tế ngành nghiêm túc thực hiện và chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện rà soát công tác tiếp nhận, phân loại người bệnh theo 3 nhóm trường hợp bệnh: Bệnh nghi ngờ, bệnh có thể và bệnh xác định; công tác thu dung cách ly và quản lý chăm sóc điều trị tại các cơ sở y tế được phân công theo đúng quy định của bộ Y tế.

Bộ Y tế chấn chỉnh công tác quản lý người bệnh nghi ngờ và người nhiễm Covid-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Cục Quản lý khám chữa bệnh cũng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc quản lý tất cả các người bệnh thuộc cả 3 nhóm trường hợp bệnh trên, cơ sở y tế cần phải kết hợp với chính quyền địa phương và cơ quan công an trên địa bàn để quản lý chặt chẽ người bệnh.

Tuyệt đối không để người bệnh ra khỏi khu vực cách ly y tế khi chưa được phép xuất viện và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm khi để người bệnh ra khỏi khu vực cách ly y tế.

Các đơn vị cũng phải lập hồ sơ bệnh án, chăm sóc, điều trị toàn diện cho các người bệnh thuộc cả 3 nhóm trường hợp bệnh; đặc biệt theo dõi sát diễn biến bệnh lý của người bệnh. Tuỵệt đối quản lý chặc chẽ các mẫu bệnh phẩm của người bệnh, không để mất, phát tán và cho người không thuộc trách nhiệm tiếp cận với mẫu bệnh phẩm của các nhóm trường hợp bệnh Covid-19 và xử lý mẫu bệnh phẩm theo đúng quy định.

Trong trường hợp chuyển tuyến, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải bố trí phương tiện, nhân viên y tế hoặc xin hỗ trợ cấp cứu của bệnh viện tuyến trên bảo đảm an ninh, an toàn cho người bệnh; Thực hiện theo đúng quy định về bàn giao người bệnh cho bệnh viện nhận chuyển tuyến.

Theo nguoiduatin.vn

Nguồn bài viết: https://www.nguoiduatin.vn/chan-chinh-cong-tac-quan-ly-nguoi-benh-nghi-ngo-va-nguoi-nhiem-covid-19-a465921.html