#

Nghị quyết về gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế

Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết số 80/2019/QH14 về Gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế. Toàn văn Nghị quyết như sau: Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc gia nhập Công...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin