#

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền dự Hội thảo quốc tế “Tranh chấp trên Biển Đông và tìm kiếm giải pháp hòa bình”

Ngày 27 tháng 6 năm 2019, Đoàn đại biểu Hội Luật gia Việt Nam do Đồng chí Nguyễn Văn Quyền - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã tham dự Hội thảo quốc tế “Tranh...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin