#

Ông Trần Thanh Lâm làm Vụ trưởng Báo chí - Xuất bản

Nhà báo Trần Thanh Lâm, Vụ phó Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương), được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Báo chí - Xuất bản từ ngày 1/8. Ngày 26/7, tại Hà Nội, thay mặt lãnh...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin