#

Đất nước phát triển nhanh khi ông Khải làm Thủ tướng

"Trong thời kỳ đương nhiệm, những quyết sách của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải không có tình trạng đưa ra bị phản ứng, bị phản đối hoặc bị thu hồi về…". Ngày 17-3, có mặt nhà nguyên Thủ tướng...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin