#

Tổng Bí thư làm Trưởng Ban Lễ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Cổng thông tin điện tử Chính phủ vừa trân trọng thông báo về Tổ chức quốc tang đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin