#

Củng cố quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp Việt Nam - Cu Ba

Sau thành công của chuyến thăm cấp cao tại Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiếp tục có chuyến thăm cấp Nhà nước tại...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin