#

Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng gặp mặt các Ủy viên Trung ương Đảng trong quân đội

Trước Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, chiều 6/5, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã tổ chức gặp mặt các Ủy viên Trung ương Đảng đang công tác trong quân đội. Đại tướng Ngô Xuân Lịch-Ủy...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin