#

Khẳng định đường lối của Đảng, Nhà nước đối với dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo

Chia sẻ về lý do Giáo hội Phật giáo Việt Nam được Ban Thư ký Ủy ban Tổ chức quốc tế chọn là đơn vị đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc – Vesak lần thứ...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin