BHXH khi tham gia tố tụng các vụ án hình sự về gian lận, trốn đóng BHXH với tư cách bị hại

10 Views

Mới đây Hội đồng thẩm phán TAND tối cao đã có văn bản hướng dẫn áp dụng một số quy định tại các điều luật của Bộ luật Hình sự liên quan đến hành vi gian lận, trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Khi tham gia tố tụng các vụ án này, cơ quan BHXH tham gia với tư cách bị hại và thực hiện theo đúng thủ tục, trình tự pháp luật hiện hành quy định.

Ngày 15/8/2019, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao đã ban hành Nghị quyết 05 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 214 về tội gian lận BHXH, BH thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận BHYT và Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho NLĐ của Bộ luật Hình sự.

Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán gỡ nút thắt việc xử lý hình sự các tội danh quy định tại điều 214, 215 và 216 của Bộ luạt hình sự.

Về việc xác định tư cách tố tụng của cơ quan BHXH, Điều 6 Nghị quyết 05 quy định: Trong các vụ án hình sự mà bị can, bị cáo bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gian lận BHXH, BH thất nghiệp theo Điều 214 của Bộ luật Hình sự; tội gian lận BHYT theo Điều 215 của Bộ luật Hình sự; tội trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho NLĐ theo Điều 216 của Bộ luật Hình sự, cơ quan BHXH tham gia tố tụng với tư cách là bị hại.

Điều 7 Nghị quyết 05 cũng đã hướng dẫn việc tổ chức thực hiện như sau:

1. Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm quy định tại các điều 214, 215 và 216 của Bộ luật Hình sự, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan BHXH gửi văn bản kiến nghị khởi tố kèm theo chứng cứ, tài liệu có liên quan đến cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để xem xét, khởi tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Đối với tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện cho NLĐ và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm quy định tại các điều 214, 215 và 216 của Bộ luật Hình sự thì thông báo ngay đến cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để xem xét, khởi tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

2. Khi nhận được tin báo về tội phạm hoặc văn bản kiến nghị khởi tố và chứng cứ, tài liệu có liên quan, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải xem xét, thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Việc gửi văn bản kiến nghị khởi tố và chuyển chứng cứ, tài liệu có liên quan đến cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNT, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

PV