63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

206 Views

Theo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong các ngày từ 14 đến 18/4, Ðoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Từ kết quả của ba vòng hiệp thương, đến nay có 153 người thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương đến địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đạt tỷ lệ 17,48%. Các địa phương đã lập danh sách 665 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 656 người được giới thiệu ứng cử và chín người tự ứng cử. Qua ba vòng hiệp thương, số lượng người tự ứng cử là chín người, giảm 67 người so với danh sách sơ bộ được lập tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận được kết quả tổng hợp về danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HÐND cấp tỉnh ở 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, tổng số đại biểu được bầu theo luật định là: 3.714 đại biểu, tổng số người được hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HÐND cấp tỉnh là: 6.220 người. Về người tự ứng cử, 63/63 tỉnh, thành phố báo cáo có 17 người tự ứng cử đại biểu HÐND cấp tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác chuẩn bị các điều kiện tốt nhất theo quy định của pháp luật để tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương có trách nhiệm phối hợp Ủy ban bầu cử và UBND cùng cấp tổ chức tốt công tác vận động bầu cử theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đặc biệt cần phối hợp chính quyền cùng cấp xây dựng các kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử với cử tri để người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử và chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri theo kế hoạch của Ủy ban bầu cử cùng cấp.

Theo noichinh.vn

Nguồn bài viết: https://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-trung-uong/202105/63-tinh-thanh-pho-trong-ca-nuoc-da-to-chuc-hoi-nghi-hiep-thuong-lan-thu-ba-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-309506/

Trả lời