Xây dựng quy định kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ

Ngày 10-10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các chuyên gia, nhà nghiên cứu của nhiều học viện, nhà trường.

Phát biểu khai mạc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chỉ rõ đây là nội dung rất khó, chưa làm một cách bài bản, chuyên nghiệp, chưa có quy định rõ ràng. Bên cạnh đó, đây là vấn đề mới, gây bức xúc trong xã hội. Qua công tác giám sát, kiểm tra, qua các vấn đề liên quan đến sai phạm trong công tác cán bộ cho thấy việc sử dụng quyền lực chưa bài bản, chưa đúng quy định; có những cán bộ được giao quyền lực đã lạm quyền, lộng quyền mà pháp luật chưa có cơ chế kiểm soát. “Sử dụng không đúng quyền lực, thẩm quyền, lợi dụng quyền lực dẫn đến chạy chức, chạy quyền. Do đó, phải xây dựng cơ chế để kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền” – đồng chí nhấn mạnh.

 Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Trần Văn Túy, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết, thời gian qua, thực hiện nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao, Ban Tổ chức Trung ương đã thành lập Tổ biên tập khẩn trương nghiên cứu, xây dựng dự thảo Đề án, Quy định của Bộ Chính trị về Kiểm soát quyền lực và chống chạy chức chạy quyền trong công tác cán bộ. Dự thảo Quy định gồm 4 Chương, 16 điều để xin ý kiến góp ý.

Đến nay, ngoài việc xây dựng Đề án, Tổ Biên tập đã dự thảo Tờ trình và Quy định của Bộ Chính trị về nội dung này. Việc đánh giá đúng, chính xác thực trạng kiểm soát quyền lực, thực trạng chạy chức chạy quyền, chống chạy chức chạy quyền, chỉ ra những ưu, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả, thiết thực, cụ thể để tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ bằng việc ban hành Quy định của Bộ Chính trị về nội dung này có ý nghĩa quan trọng và là nhiệm vụ hết sức cần thiết trong tình hình hiện nay.

Các đại biểu đã thảo luận, góp ý tập trung vào một số nội dung như: Tình hình, nguyên nhân hạn chế của kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ; bố cục, tên gọi, phạm vi, đối tượng, nguyên tắc của Quy định; 8 cơ chế để kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; nhận diện 19 hành vi chạy chức chạy quyền; 6 cách thức phát hiện hành vi chạy chức chạy quyền và việc kiểm tra, kết luận, xử lý hành vi chạy chức, chạy quyền; trách nhiệm thực hiện Quy định…

Phát biểu kết luận, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu; đề nghị Tổ biên tập, lãnh đạo, chuyên viên các vụ, cục, đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu, tổng hợp đầy đủ ý kiến để tham mưu giúp Lãnh đạo Ban chuẩn bị tốt dự thảo Đề án, Tờ trình, Quy định, báo cáo Bộ Chính trị.

Theo TTXVN

Nguồn bài viết: http://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/201810/xay-dung-quy-dinh-kiem-soat-quyen-luc-va-chong-chay-chuc-chay-quyen-trong-cong-tac-can-bo-304589/