Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư đề nghị thi hành kỷ luật 10 đảng viên, quân nhân

17 Views

Sáng 6/8, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương (UBKT QUTƯ), nhiệm kỳ 2015-2020 đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 13, do Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm UB chủ trì.

 Đại tướng Lương Cường chủ trì kỳ hợp lần thứ 13 của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Đại tướng Lương Cường chủ trì kỳ hợp lần thứ 13 của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Tại kỳ họp, UB đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 10 đảng viên, quân nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, kỷ luật Quân đội và pháp luật Nhà nước. Cụ thể, kỷ luật về Đảng: Khai trừ 5 đảng viên; kỷ luật Quân đội: tước danh hiệu quân nhân: 7; giáng cấp bậc quân hàm: 2; cách tất cả các chức vụ: 1.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị của Thường trực UBKT QUTƯ đã chủ động kiểm tra, giám sát, nắm tình hình, đặc biệt giữ nghiêm nguyên tắc, quy định, xem xét, xử lý đúng người, đúng tội, không có vùng cấm, Đại tướng Lương Cường cũng đề nghị trong thời gian tới, UBKT QUTƯ tiếp tục chỉ đạo UBKT các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật. Đồng thời, chủ động nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời, xử lý dứt điểm đơn, thư tố cáo, khiếu nại; tăng cường sự đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị…

Theo baophapluat.vn

Nguồn bài viết: http://baophapluat.vn/trong-nuoc/uy-ban-kiem-tra-quan-uy-tu-de-nghi-thi-hanh-ky-luat-10-dang-vien-quan-nhan-465258.html