UBND TP. Quy Nhơn từ chối bồi thường và không giải quyết đất TĐC cho bà Loan là chưa phù hợp quy định pháp luật

(Pháp lý) – Thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí cho cộng đồng, sáng 15/7 , Văn phòng đại diện Pháp lý Online khu vực MT&TN tại Bình Định, ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Chi nhánh Công ty Luật hợp doanh FDVN đã tiến hành tư vấn miễn phí cho bà Đặng Thị Kim Loan, thường trú tại tổ 42, KV5, phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Theo bà Loan trình bày: Ngôi nhà số 279 đường Tây Sơn, gắn liền với thửa đất tọa lạc tại tổ 44, KV5, phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định là của vợ chồng bà tạo lập. Năm 1999, thực hiện mở rộng đường Quy Nhơn – sông Cầu bị giải tỏa 48,25m2, được Nhà nước bồi thường số tiền 53.150.000 đồng. Do diện tích bị giải tỏa còn lại nhỏ, chồng bà (ông Lê Văn Nga, qua đời năm 2015) thỏa thuận với ông Trần Văn Hương – có đất liền kề phía sau là mua thêm 33,6m2 (4,8mx7m). Ngày 16/11/1999, UBND phường Quang Trung xác nhận vào Đơn xin xây dựng lại nhà ở trên diện tích thực tế 43,5m2 (5×8,7m) của ông Lê Văn Nga, có nội dung ghi rõ: “Đơn xin sửa chữa nhà ở của ông Lê Văn Nga. Lý do như đã trình bày trong đơn là đúng. Kính chuyển các cấp xem xét giải quyết”.

Từ đó vợ chồng bà quản lý sử dụng ổn định ngôi nhà số 279 đường Tây Sơn và nộp thuế đầy đủ với diện tích 48m2, loại đất ở đô thị, không có ai tranh chấp. (Để chứng minh lời trình bày của mình có cơ sở, bà Loan đã cung cấp các giấy tờ kèm theo: Giấy nhượng đất viết tay lập ngày 17/4/1999, Đơn xin xây dựng lại nhà ở được UBND phường Quang Trung xác nhận vào ngày 16/11/1999; Thông báo nộp thuế của Chi cục Thuế TP. Quy Nhơn năm 2014 phát hành 3/3/2014 có diện tích chịu thuế 48m2)

Tuy nhiên đầu năm 2015, thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng QL1D, UBND thành phố Quy Nhơn đã giả tỏa trắng toàn bộ ngôi nhà 279 Tây Sơn gắn liền với đất ở ổn định của hộ gia đình bà mà không xem xét bồi thường đất ở, tài sản gắn liền với đất và cũng không xét giải quyết đất TĐC (ngoài việc xét hỗ trợ nhà, vật kiến trúc 31 triệu đồng). Để bảo vệ quyền lợi của mình, bà Loan đã gửi đơn khiếu nại đến các cấp có thẩm quyền. Đến ngày 25/5/2016, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu ( QĐ số 3150/QĐ-UBND) có nội dung không công nhận Đơn khiếu nại của bà. Lý do theo UBND thành phố, diện tích đất thu hồi 47,0m2 là đất thuộc phạm vi thu hồi và bồi thường trong dự án đường Quy Nhơn – Sông Cầu trước đây; và hộ gia đình bà Loan đã có chỗ ở ổn định tại số 48/2 đường Tây Sơn, TP. Quy Nhơn.

Bà Loan nhờ luật sư tư vấn giúp: Cách giải quyết của chính quyền thành phố Quy Nhơn có thỏa đáng và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành không ? Bà có được bồi thường và được xét cấp đất tái định cư không ? Bà cần phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình, nếu có căn cứ xác định bị thiệt hại ?

Vấn đề bà Loan hỏi, LS. Lê Hồng Sơn – Giám đốc Công ty Luật hợp doanh FDVN Chi nhánh Huế trả lời như sau:

Ông Lê Hồng Sơn – GĐ Chi nhánh Công ty Luật hợp doanh FDVN tại Huế
Ông Lê Hồng Sơn – GĐ Chi nhánh Công ty Luật hợp doanh FDVN tại Huế

Căn cứ theo quy định tại Điều 74 và Điều 83 Luật Đất đai 2013 thì về nguyên tắc khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất người dân sẽ bồi thường và hỗ trợ tái định cư nếu đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Điều 75 Luật Đất đai 2013 về điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp thì được tiến hành bồi thường.

Đối chiếu quy định nêu trên, theo thông tin bà Loan cung cấp, thì mặc dù tại thời điểm hiện nay, đất của bà chưa đăng ký để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng căn cứ vào Điều 100 Luật Đất đai 2013 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai về căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bà đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều đó cũng đồng nghĩa với nhà đất bà Loan hoàn toàn đủ điều kiện để nhận bồi thường khi UBND tỉnh Bình Định tiến hành thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư nâng cấp mở rộng QL1D.

Qua những phân tích trên thì việc UBND TP.Quy Nhơn không tiến hành bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho Bà Đặng Thị Kim Loan là sai nguyên tắc theo quy định của pháp luật. Bởi lẽ:

Căn cứ vào điểm b, khoản 1, Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thì trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

Ngoài ra, theo khoản 5, Điều 10 Quyết định 50/2012/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định thì thửa đất có nhà ở hình thành trước ngày 01/7/2004 nhưng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai, không vi phạm khoản 4, Điều 14 Nghị định số 84/2007NĐ-CP và được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp thì được bồi thường, hỗ trợ theo giá đất ở đối với phần diện tích đất thực tế đang sử dụng bị thu hồi nhưng không vượt quá hạn mức giao đất ở. Riêng trường hợp đất ở được hình thành từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 thì tiền bồi thường, hỗ trợ theo giá đất ở phải trừ đi 50% tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định của Nhà nước (Lưu ý: Quyết định 50/2012/QĐ-UBND hết hiệu lực từ ngày 17/7/2015 do bị Quyết định 13/2015/QĐ-UBND về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định thay thế, tuy nhiên, nội dung hướng dẫn vẫn không thay đổi về bản chất).

Như vậy, đất ở của hộ gia đình bà Loan bị giải tỏa trắng đủ điều kiện bồi thường nên gia đình bà được Nhà nước bồi thường bằng tiền. Trường hợp quỹ đất tái định cư còn nhiều thì gia đình bà Loan được xem xét để bồi thường bằng 01 lô đất tái định cư có diện tích không vượt quá hạn mức giao đất ở theo quy định tại Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày ngày 25 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Định quy định hạn mức đất ở trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ngoài việc bồi thường về diện tích đất bị thu hồi thì khi thực hiện dự án này UBND tỉnh Bình Định còn phải bồi thường thiệt về tài sản trên đất, điều này được quy định tại Điều 89 Luật đất đai 2013 về bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, tài sản trên đất (ở đây là nhà ở) của bà phải được hình thành hợp pháp, không vi phạm các quy định của pháp luật.

Từ các căn cứ như trên, gia đình Bà Đặng Thị Kim Loan hoàn toàn có đủ điều kiện để được bồi thường về đất, tài sản trên đất và được hỗ trợ tái định cư theo quy định của pháp luật. Từ đó cho thấy việc Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 3150/QĐ-UBND có nội dung không công nhận Đơn khiếu nại của bà, vì lý do diện tích đất thu hồi 47,0m2 của hộ gia đình bà để thực hiện dự án Nâng cấp mở rộng QL1D đoạn từ Ngã ba Long Vân – Bến xe liên tỉnh là đất thuộc phạm vi thu hồi và bồi thường trong dự án đường Quy Nhơn – Sông Cầu là không thỏa đáng và phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm thực hiện dự án.

Do đó để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bà Loan có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định để được giải quyết khiếu nại lần 2 theo Luật Khiếu nại 2011 hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định pháp luật về tố tụng hành chính. Chúc bà may mắn và thành công !

VPĐD PHÁP LÝ ONLINE TẠI MIỀN TRUNG