UBND P. Mông Dương (TP. Cẩm Phả): Tích cực tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT, chăm lo an sinh xã hội cho người dân

(Pháp lý) – Mông Dương là phường cách xa trung tâm Thành phố Cẩm Phả hơn 20km về phía Đông Bắc, có diện tích tự nhiên là 119,883 km2, chia thành 13 khu phố với 98 tổ nhân dân, dân số 14.914 người với 4.340 hộ. Địa hình chủ yếu là đồi núi, sông suối, dân cư đông, sống không tập trung. Trên địa bàn có 11 dân tộc anh em sinh sống gồm: Kinh, Dao, Tày, Nùng, Sán Chay, Sán Dìu, Sán Chỉ, Hoa, Mường, Thái, Khơ Me. Đặc biệt là khu 10 (Đồng Mỏ – Bến Ván) là khu khó khăn trong phường với 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Với đặc thù đó, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, UBND phường đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Công ty CP Than Mông Dương tham gia 100% BHXH, BHYT cho người lao động
Công ty CP Than Mông Dương tham gia 100% BHXH, BHYT cho người lao động

Trong 6 tháng đầu năm 2018, UBND phường Mông Dương đã chỉ đạo, triển khai quyết định ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tự nguyện; Triển khai Thông báo 484/TB-BHXH ngày 23/06/2017 về việc thu BHXH, BHYT theo mức lương cơ sở mới; Triển khai công văn số 3638/BHXH ngày 14/06/2015 về việc đơn giản thủ tục tham gia BHYT theo hộ gia đình; Thực hiện công văn số 742/BHXH ngày 01 tháng 9 năm 2017 về việc hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT; Thông báo số 32/TB – UBND, ngày 20/3/2018 về việc cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế trẻ em trên địa bàn phường Mông Dương. Và triển khai Công văn số 178/UBND, ngày 08/5/2018 “về việc tăng cường tuyên truyền, thông báo việc cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế trẻ em trên địa bàn phường Mông Dương”.

Chăm lo đến đời sống an sinh xã hội tại địa phương, UBND phường Mông Dương đã đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền và được thực hiện thường xuyên, liên tục các bản tin phát trên loa truyền thanh tại trạm y tế và 13 khu phố trên 200 lượt. Lồng ghép tuyên truyền trực tiếp tại trạm y tế trong các buổi khám chữa bệnh, tiêm chủng mở rộng, chăm sóc và quản lý thai nghén, khám nghĩa vụ quân sự, khám và theo dõi sức khỏe người khuyết tật, khám sàng lọc mắt, khám sức khỏe người cao tuổi 150 lượt. Công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT đã được bao phủ trên diện rộng, phát tờ rơi tuyên truyền: 3500 tờ. Cán bộ phường đã vận động cán bộ và nhân dân tham gia đầy đủ các lớp tập huấn kiến thức về BHXH, BHYT do Bảo hiểm xã hội thành phố đào tạo.

Hệ thống đại lý bảo hiểm y tế tự nguyện được thiết lập tại Trạm y tế phường và Bưu điện Mông Dương đã tham gia tuyên truyền vận động giúp nhân hiểu hiểu rõ hơn các chính sách an sinh xã hội. Việc cấp, phát thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế được triển khai tới toàn dân. Đối với thẻ bảo hiểm y tế trẻ em dưới 6 tuổi: sau khi gia đình đến UBND phường làm thủ tục đăng ký khai sinh, cán bộ trực tiếp dân hướng dẫn kê khai làm thẻ BHYT miễn phí cho trẻ em. Riêng hình thức báo tăng mới thẻ bảo hiểm y tế: Bộ phận công chức Lao động thương binh và xã hội UBND phường nộp trực tiếp tại trung tâm hành chính công thành phố Cẩm Phả, hoặc nộp trực tuyến qua hệ thống BHYT. Để thuận tiện cho nhân dân khám chữa bệnh cho nhân dân tham gia bảo hiểm y tế được UBND phường tổ chức thực hiện tại 4 cơ sở bao gồm: Trạm y tế phường, Trạm xá Công ty Than Mông Dương, Công ty Than Khe Chàm, Công ty Nhiệt điện Mông Dương.
Tuyên truyền pháp luật về BHXH, BHYT đi trước một bước, rộng khắp đã giúp Mông Dương hoàn thành mục tiêu phát hành bao phủ toàn diện thẻ BHYT cho người lao động và nhân dân địa phương. Trong đó, đối tượng viên chức trên địa bàn phường là 256 người /256 thẻ BHYT, 188 người cư trú trên địa bàn Phường Mông Dương/188 thẻ BHYT.

Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng tại các công ty trên địa bàn phường bao gồm các đơn vị đóng trên địa bàn phường Mông Dương bao gồm: Công ty TNHH nhiệt điện AES là 638 người/638 thẻ BHYT; Công ty nhiệt điện Mông Dương là 739 người/739 thẻ BHYT; Công ty CP than Mông Dương là 3.423 người/3.423 thẻ BHYT; Công ty than Khe Chàm là 3.445 người/3.445 thẻ BHYT. Trong đó: số Công nhân có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn phường làm tại công ty cụ thể như sau: Công ty TNHH nhiệt điện AES là 129 người/129 thẻ BHYT; Công ty nhiệt điện Mông Dương là 156 người/156 thẻ BHYT; Công ty than Mông Dương là 2.512 người/2.512 thẻ BHYT; Công ty than Khe Chàm là 2.608 người/2608 thẻ BHYT. Doanh nghiệp tư nhân có 47 doanh nghiệp có 118 lao động/118 thẻ BHYT.

Nhóm do quỹ BHXH đóng: Hưu trí, người hưởng trợ cấp tuất trên 80 tuổi, bảo hiểm thất nghiệp…): nhóm này được quỹ BHXH đóng 100% kinh phí do vậy tỷ lệ tham gia BHYT đạt 100%. Hưu trí, trợ cấp 91, trợ cấp 613, mất sức lao động là 1.890 thẻ BHYT; Người có công từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng là 25 người /25 thẻ BHYT; Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đến dưới 80 tuổi là 09 người/09 thẻ BHYT; Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên hưởng tuất: là 02 người /02 thẻ BHYT.

Nhóm các đối tượng do ngân sách nhà nước (NSNN) đảm bảo 100% nguồn kinh phí đóng BHYT như: người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, cận nghèo, người có công với cách mạng, thân nhân NCC, CCB, BTXH, cán bộ xã phường đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ NSNN, đại biểu HĐND…): là nhóm do NSNN hỗ trợ mức đóng nên tỷ lệ tham gia BHYT là 100%. Trong đó bao gồm: Trẻ em dưới 6 tuổi; 1.613 người; Người có công với cách mạng: 74 người: Cựu chiến binh: 341 người/31 thẻ BHYT; Người hưởng theo Quyết định Chính phủ số (62, 142) là 35 người/ 35 thẻ BHYT; Bảo trợ xã hội là 109 người/109 thẻ BHYT; Hộ nghèo là 72 người/51 thẻ BHYT; Cán bộ hưu xã hưởng NSNN là 05 người/05 thẻ BHYT và Đại biểu HĐND (đại biểu không lương) là 02 người/02 thẻ BHYT.

Đặc biệt UBND phường Mông Dương luôn quan tâm tới nhóm đối tượng người trong hộ cận nghèo: Đây là đối tượng cận nghèo được Ngân sách Trung ương hỗ trợ 70% mức đóng, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ đóng 30% mức cho nên 100% người thuộc Hộ cận nghèo tham gia BHYT: 279 người/ 205 thẻ BHYT . Và nhóm đối tượng học sinh: Tổng số 2.866 học sinh tham gia/ 2815 thẻ BHYT tại các cấp học THPT, THCS và Tiểu học. Kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu được trích từ quỹ BHYT học sinh chuyển cho nhà trường đã góp phần thực hiện tốt hơn trong việc chăm sóc sức khỏe cho các em ngay tại trường học.

Người tham gia BHYT theo Hộ gia đình: Đây là nhóm đối tượng cần được đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nhận thức được trách nhiệm và quyền lợi trong việc tham gia BHYT. Hiện nay, BHXH đã ký hợp đồng đại lý thu BHYT tại trạm y tế phường. Việc tăng cường tuyên truyền trực tiếp, với những hình thức tuyên truyền đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đăng ký tham gia chính sách BHYT đã dần đi vào cuộc sống nhân dân.

Trao đổi với chúng tôi về những kết quả đạt được trong việc tuyên truyền , mở rộng phát triển BHYT tại địa phương, Ông Phạm Ngọc Lự – Phó Chủ tịch phường Mông Dương cho biết: Mở rộng đối tượng bao phủ BHYT là chính sách ưu việt nhằm đảm bảo an sinh xã hội, năm 2017, UBND phường Mông Dương đã mở rộng BHYT theo hộ gia đình được 1.584 thẻ BHYT (Trong đó: Đại lý Trạm y tế là 201 thẻ, Bưu điện = 1383 thẻ). Đến tháng 5/2018 là 1.051 thẻ BHYT (Trong đó: Đại lý Trạm y tế là 170 thẻ, Bưu điện là 881 thẻ).

Có thể nói, việc tham gia BHYT mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp không may đau ốm sẽ đỡ phần nào kinh phí trong quá trình điều trị, sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời từ việc triển khai hợp đồng đến việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế được giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc, phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh và quyền lợi của người có thẻ BHYT ngày càng được đảm bảo.

Trong thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể nhân dân, đặc biệt các đối tượng chưa tham gia BHYT tự nguyện về quyền lợi khi tham gia BHYT, tập trung vào đối tượng lao động tự do từ 18 đến dưới 60 tuổi, và độ tuổi từ 60 đến dưới 75 tuổi.

Thành Nguyễn