UBKT Trung ương yêu cầu báo cáo 11 dự án đầu tư tại Ninh Bình

50 Views

UBKT Trung ương yêu cầu Ban cán sự Đảng, UBND tỉnh Ninh Bình rà soát, báo cáo nội dung về 11 dự án đầu tư trên địa bàn từ 2006-2010.

Thực hiện văn bản số 2864 ngày 8/6/2018 của UBKT Trung ương, ngày 9/6, Ban cán sự Đảng, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, báo cáo một số nội dung.

Cụ thể, Sở KH&ĐT chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, GTVT, NN&PTNT, Văn hoá và Thể thao, Văn phòng UBND, Văn phòng HĐND, Kho bạc Nhà nước, các ban quản lý dự án chuyên ngành của tỉnh, UBND huyện Nho Quan, Kim Sơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan: Rà soát 11 dự án đầu tư xây dựng giai đoạn 2006 – 2010; Báo cáo UBND tỉnh Ninh Bình về chủ trương đầu tư, điều chỉnh tổng mức đầu tư, làm rõ nguồn vốn khi có chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh tổng mức đầu tư…; Lựa chọn nhà thầu đối với từng dự án; Báo cáo làm rõ việc chỉ định thầu, đấu thầu hạn chế.

Ban cán sự Đảng, UBND tỉnh Ninh Bình cũng yêu cầu rà soát công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; báo cáo đánh giá, nhận xét việc cho chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thanh quyết toán và việc đảm bảo nguồn vốn khi điều chỉnh tổng mức đầu tư từ dự án nhóm B lên nhóm A; Đánh giá kết quả, hiệu quả đầu tư, những tồn đọng, khó khăn, vướng mắc đối với 5 dự án sau: Nạo vét, xây kè, bảo tồn cảnh quan sông Sào Khê; Cải tạo, nâng cấp QL10 đoạn Ninh Phúc – cầu Điền Hộ Km144+200 đến Km187+250; Xây dựng, nâng cấp đường tỉnh ĐT477B và cầu Trường Yên; Nâng cấp tuyến đê hữu sông Hoàng Long và sông Đáy, đoạn từ Bái Đính đi Kim Sơn; Nạo vét sông Đáy từ cầu Gián Khẩu đến cửa Đáy và các tuyến nhánh qua sông Đáy để thoát lũ sông Hoàng Long.

Uỷ ban Kiểm tra TƯ yêu cầu báo cáo 11 dự án đầu tư tại Ninh Bình. Ảnh: Tiền phong
Uỷ ban Kiểm tra TƯ yêu cầu báo cáo 11 dự án đầu tư tại Ninh Bình. Ảnh: Tiền phong

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên; Chủ động cung cấp hồ sơ, tài liệu, báo cáo các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý gửi cơ quan chủ trì để tổng hợp, báo cáo theo đúng thời gian quy định.

Theo Kết luận 1121 ngày 9/5/2012 của Thanh tra Chính phủ, giai đoạn 2006-2011, tỉnh Ninh Bình xây dựng 62 dự án với tổng mức đầu tư 59.481,107 tỷ đồng. Cơ quan Thanh tra xem xét 10/62 dự án thì cả 10 dự án đều đội vốn.

Điều đáng nói, trong 10 dự án kể trên có 2 dự án được thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, một dự án áp dụng hình thức đấu thầu hạn chế.

Tuy nhiên, theo Luật Đấu thầu thì dự án mà Ninh Bình cho đấu thầu hạn chế này lại không thuộc nhóm được áp dụng hình thức đấu thầu hạn chế.

Còn lại, 7 dự án khác đều được chỉ định thầu nhưng công tác tổ chức thực hiện đều có sai phạm. Cụ thể, 5/7 dự án được phê duyệt kết quả chỉ định thầu không có kế hoạch đấu thầu được duyệt.

Nhận thấy sai phạm của lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình trong các dự án trên là nghiêm trọng, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị cần kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tập thể và những cá nhân lãnh đạo để xảy ra sai phạm.

Theo DSPL