TP.HCM: Thế chấp “sổ đỏ” vào “tầm ngắm”

Thành phố sẽ tiến hành kiểm tra việc thi hành pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

 Thành phố sẽ theo dõi việc đăng ký thế chấp sổ đỏ.

Thành phố sẽ theo dõi việc đăng ký thế chấp sổ đỏ.

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố năm 2017.

Theo đó, các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra việc thi hành pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương và việc thi hành pháp luật về thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố và các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn thành phố.

Theo Bizlive