TP.HCM sẽ trở thành trung tâm thương mại lớn của ASEAN

Theo Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X (2015 – 2020), mục tiêu lớn trong kế hoạch 5 năm lần này lãnh đạo TP.HCM muốn đưa thành phố trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của khu vực Đông Nam Á (ASEAN).

118

Đến năm 2020, ngành dịch vụ chiếm 58% GDP

Trong 5 năm tới, TP.HCM sẽ phấn đấu đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa thông qua hàng loạt các mục tiêu:

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GRDP) bình quân hàng năm từ 8% – 8,5% (tính theo GDP thì tăng hơn 1,5 lần mức tăng trưởng GDP bình quân của cả nước), chuyển dịch cơ cấu theo định hướng dịch vụ, công nghiệp – xây dựng, nông – lâm nghiệp và thủy sản; trong đó tỷ trọng của dịch vụ trong GRDP đến năm 2020 chiếm từ 56% đến 58%.

Tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP bình quân hàng năm từ 35% trở lên.

Tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 30% GRDP.

GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 đạt 9.800 USD.

Đến năm 2020, tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề đạt 85% trong tổng số lao động làm việc.

Trong 5 năm, tạo việc làm mới cho 625.000 lao động (bình quân 125.000/lao động/năm), tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4,5%.

Đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với đầu năm 2011 là 3,5 lần; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 – 2020 bình quân 1%/năm.

Đến cuối năm 2020, đảm bảo nước sạch cho 100% hộ dân.

Đến cuối năm 2020, tổng diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 40 triệu m2 và diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 19,8 m2/người.

Đến cuối năm 2020, đạt 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3 tuổi đến 18 tuổi).

Đến cuối năm 2020, đạt tỷ lệ 20 bác sĩ/10.000 dân, 42 giường bệnh đạt chuẩn quốc gia/10.000 dân.

Đến cuối năm 2020, xử lý chất thải y tế và nước thải công nghiệp đạt 100%.

Hình thành các tập đoàn kinh tế lớn

Lãnh đạo TP.HCM chủ trương phát triển nhanh dịch vụ, nhất là các ngành có hàm lượng tri thức, giá trị gia tăng cao, các ngành công nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp công nghệ cao.

Thành phố tạo môi trường thuận lợi và bình đẳng phát triển của các thành phần kinh tế, tạo điều kiện thúc đẩy hình thành các tập đoàn kinh tế hoạt động hiệu quả, tích cực.

Phát triển đồng bộ và quản lý hiệu quả 5 thị trường chính yếu: thị trường hàng hóa, thị trường tài chính, thị trường khoa học – công nghệ, thị trường bất động sản, thị trường lao động.

Dựa trên các mục tiêu trên, việc phát triển nhanh thương mại điện tử là vấn đề quan trọng cùng với việc đa dạng các loại hình thương mại bán lẻ hiện đại kết hợp du lịch mua sắm thu hút khách du lịch quốc tế, biến TP.HCM trở thành điểm đến mua sắm lớn của ASEAN.

Để hỗ trợ cho thương mại điện tử, việc thanh toán không dùng tiền mặt cũng sẽ phải phát triển nhanh chóng và kết nối với các ngân hàng.

Các thị trường vốn như: chứng khoán, các loại quỹ đầu tư, tổ chức bảo hiểm cũng sẽ phát triển nhanh, mạnh trong thời gian tới để thu hút vốn đầu tư vào thành phố.

Ngoài ra, việc gia tăng xuất khẩu trong việc tăng giá trị gia tăng của các mặt hàng này, nền sản xuất của thành phố cũng được dịch chuyển mạnh sang sản xuất các sản phẩm chế tạo, xuất khẩu sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, chủ động tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Việc liên kết sản xuất sẽ phát huy hiệu quả các khu, cụm công nghiệp theo hướng công nghệ cao và xây dựng các “cụm liên kết sản xuất”, xây dựng ngành công nghiệp hỗ trợ gắn với doanh nghiệp nhỏ và vừa, xây dựng vùng nguyên liệu công nghiệp chế biến nguồn thực phẩm sạch, an toàn dựa trên nền nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, xây dựng các chuỗi liên kết và chuỗi cung ứng trong nông nghiệp.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần này, thành phố cũng đề ra quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 cũng gắn với việc phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Vùng Đông Nam bộ; ban hành quy hoạch Khu Trung tâm thành phố (930 ha)…

Trong giai đoạn phát triển 2011 – 2015, nền kinh tế TP.HCM cũng đạt được những thành tích nhất định, GDP bình quân 9,6%/năm, gấp 1,66 lần mức tăng bình quân cả nước,thu hút vốn tăng nhanh khi một đồng vốn ngân sách thu hút trên 12,5 đồng vốn xã hội, tăng 1,5 lần so với giai đoạn 2006 – 2010 là 8,5 đồng. Chỉ số ICOR (hiệu quả sử dụng vốn đầu tư) bình quân đạt 3,56.

Theo Bizlive