Tổng Cty Điện lực Miền Bắc luôn sẵn sàng đáp ứng tối đa nhu cầu về điện cho 27 tỉnh.

Miền Bắc đã và đang bước vào những tháng cao điểm của mùa hè, do đó nhu cầu về điện phục vụ cho sinh hoạt cũng như sản xuất tăng đột biến. Bằng nhiều kiến thức chuyên môn cùng sự chuẩn bị chu đáo của Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc luôn sẵn sàng đáp ứng tối đa nhu cầu về điện năng cho sinh hoạt, sản xuất của người dân đặc biệt các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn các tỉnh Miền Bắc.

Theo đó, tháng 5/2018 vừa qua, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của nhân dân và các hoạt động chính trị – kinh tế – văn hóa – xã hội lớn trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc.

Với sự cố gắng hết sức mình, trong tháng 5 năm 2018 Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đã cung cấp khoảng 5.221,85 Tr.kWh sản lượng điện thương phẩm tăng 11,58% so với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế 5 tháng đầu năm, điện thương phẩm ước đạt 24.230 Tr.kWh, tăng 12,94% so với cùng kỳ và đạt 37,92% kế hoạch năm 2018, trong đó thành phần CNXD chiếm tỷ trọng 65,89%, tăng trưởng 14,72%, thành phần QLTD chiếm 28,09% và tăng trưởng 8,14%. Cũng trong tháng 5/2018 này, Tổng công ty đã đóng điện được 10 dự án 110kV (với năng lực tăng thêm 158MVA), khởi công 06 dự án 110kV cùng nhiều công trình lưới điện trung, hạ thế được đưa vào vận hành, góp phần nâng cao năng lực lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Các cán bộ ngành điện tuyên truyền tiết kiệm điện lưới tới từng hộ dân
Các cán bộ ngành điện tuyên truyền tiết kiệm điện lưới tới từng hộ dân

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt theo quy định trong đó đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 135 khách hàng trung áp với thời gian bình quân được giảm ngắn 0,85 ngày so với quy định. Lượng khách hàng thanh toán tiền điện qua Ngân hàng và tổ chức trung gian tăng hơn so với các tháng trước . Những con số biết nói này đã phần nào nói lên sự cố gắng cao độ của tập thể cán bộ nhân viên Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc.

Tháng 6 tới, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc tập thể cán bộ công nhân viên sẽ cố gắng hết sức mình để mang lại nguồn điện ổn định, liên tục cho đời sống sinh hoạt của người dân và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đặc biệt là cấp điện tuyệt đối an toàn cho các kỳ thi quốc gia. Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc sẽ vẫn luôn tiên phong, xung kích trong công tác tuyên truyền, vận động người dân trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

La Sơn