Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Năm 2019 phải hơn năm 2018 trên tất cả các phương diện

“Tôi xin gói gọn một câu thôi, năm 2019 phải hơn năm 2018 trên tất cả các phương diện. Đây là thử thách khi năm nay tăng trưởng 7,08% GDP. Do đó, các đồng chí phải hết sức lưu ý”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Năm 2019 phải hơn năm 2018 trên tất cả các phương diện
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Năm 2019 phải hơn năm 2018 trên tất cả các phương diện

Như tin đã đưa sáng 28/12, đã diễn ra Hội nghị toàn quốc Chính phủ với các địa phương nhằm triển khai nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương dự Hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, kế hoạch năm 2019; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2018; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (Nghị quyết 01); dự thảo Nghị quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và địnhh hướng đến năm 2021.

Tuyệt nhiên không được chủ quan, thỏa mãn

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương và chân thành cảm ơn Quốc hội, Chính phủ, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng các doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ cả nước về những kết quả, thành tích ấn tượng đã đạt được trong năm qua.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, năm 2018, đất nước ta vẫn tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Nổi bật là kinh tế có bước tăng trưởng đáng mừng, đạt hơn 7%; quy mô GDP đạt hơn 245 tỷ USD, bình quân đầu người tăng lên khoảng 2.580 USD/người. Chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng duy trì ở mức 3,54%. Xuất khẩu đạt 245 tỷ USD, tăng 13,8% so với năm 2017; xuất siêu hơn 7 tỷ USD.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ở cả thành thị và nông thôn được cải thiện rõ rệt; gần 40% số xã trong cả nước đã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt tiến độ đề ra. Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm xuống còn 6,8%…

Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh và mở rộng, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chiến lược của đất nước; củng cố môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển, tăng cường, nâng cao uy tín, vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều biện pháp quyết liệt, đồng bộ và đạt được những kết quả cụ thể, rõ rệt; đã ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và nhiều quy định, quy chế về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém và ngăn chặn tiêu cực.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách được đẩy mạnh; nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án lớn, nghiêm trọng được điều tra phát hiện, tiến hành khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao, đồng tình ủng hộ.

Các bộ, ban, ngành, cơ quan hành chính sự nghiệp của Chính phủ và các địa phương đã có nhiều cố gắng, nỗ lực đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động. Quốc hội tiếp tục có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng ngày càng dân chủ, kỷ cương…

Những kết quả quan trọng, toàn diện đó đã để lại ấn tượng tốt đẹp, thêm nhiều bài học kinh nghiệm quý, tạo đà và động lực mới, khí thế mới cho việc hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và cả 5 năm 2016 – 2020.

Một không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang tiếp tục lan tỏa rộng khắp trên cả nước.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, tuyệt nhiên không được chủ quan, thỏa mãn. Đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là về tài chính-tiền tệ và xuất khẩu dưới tác động của chiến tranh thương mại.

Những hạn chế, yếu kém tích tụ, tồn đọng từ lâu của nền kinh tế và trong nhiều lĩnh vực xã hội còn nặng nề, gây hậu quả xấu, bức xúc xã hội, không dễ một sớm một chiều có thể khắc phục được. Đó là tình trạng làm ăn thua lỗ, đầu tư kém hiệu quả, thất thoát, tham nhũng, lãng phí vẫn còn nặng nề, nhất là ở khu vực kinh tế nhà nước. Tình trạng “trên nóng, dưới lạnh,” kỷ cương phép nước bị buông lỏng còn diễn ra ở nhiều nơi.

Cải cách hành chính, cải cách tư pháp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh còn nhiều trở ngại, ảnh hưởng xấu đến hoạt động của doanh nghiệp. Tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, khiếu kiện đông người… còn diễn biến phức tạp, nhất là ở các đô thị lớn.

4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Về phương hướng nhiệm vụ sắp tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung ưu tiên thực hiện trong năm 2019.

Một là, tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực ứng phó với những biến động bất thường của thị trường, nhất là thị trường thế giới; duy trì đà tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng trên cơ sở cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất.

Hai là, quan tâm hơn nữa và có biện pháp cụ thể, thiết thực hơn nữa đối với việc xây dựng và phát triển có hiệu quả văn hoá, xã hội, xây dựng con người theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết của Trung ương về lĩnh vực này.

“Hiện nay chúng ta đang đứng trước bối cảnh kinh tế thị trường, toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế, sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin, truyền thông và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Vì vậy, càng cần đặc biệt coi trọng lĩnh vực này; cố gắng sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian qua”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Ba là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Bốn là, đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng Chính phủ, chính quyền các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần chủ động, tích cực tham gia chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Kế hoạch, dự kiến Đại hội XIII sẽ diễn ra vào quý I năm 2021.

“Vào thời điểm đó, chúng ta sẽ kỷ niệm 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, 10 năm chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020, phấn đấu hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng vào năm 2030 và kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Nước vào năm 2045”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tinh thần trong năm tới phải duy trì và tăng trưởng tốt hơn năm 2018 vừa qua.

“Tôi xin gói gọn một câu thôi, năm 2019 phải hơn năm 2018 trên tất cả các phương diện. Đây là thử thách khi năm nay tăng trưởng 7,08% GDP. Do đó, các đồng chí phải hết sức lưu ý”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Nhân dịp năm mới 2019 và Xuân Kỷ Hợi sắp đến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Chính phủ và chính quyền các địa phương tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả và bài học kinh nghiệm đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạt động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả hơn, hoàn thành trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, Chính phủ và chính quyền các địa phương sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đoàn kết phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn, năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Theo congly.vn

Nguồn bài viết: https://congly.vn/thoi-su/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nam-2019-phai-hon-nam-2018-tren-tat-ca-cac-phuong-dien-281890.html

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *