Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự UBND 3 tỉnh Quảng Ninh, Hậu Giang, Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Cụ thể, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Đồng thời, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Với tỉnh Hậu Giang, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Trương Cảnh Tuyên.

Đồng thời, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Nguyễn Thành Nhơn để nghỉ hưu theo chế độ.

Thủ tướng Chính phủ cũng vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Nguyễn Tuấn Khanh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ; ông Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ; ông Trần Văn Tám, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Vũ Cao Quân, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ để nghỉ hưu theo chế độ; ông Đỗ Minh Kha, nguyên Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ và bà Vũ Thị Cánh, nguyên Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ để nhận nhiệm vụ mới.

Theo Bao Datviet