Thành lập 04 đoàn thanh tra liên ngành tại một số đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT

Ngày 05/01/2018, Phó Chánh Thanh tra TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn đã ký Quyết định thanh tra việc chấp hành Luật BHXH, Luật BHYT tại một số đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

 Công bố kết quả thanh tra BHXH tại doanh nghiệp. Ảnh: ST

Công bố kết quả thanh tra BHXH tại doanh nghiệp. Ảnh: ST

Thực hiện Quyết định số 8391/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND Thành phố phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 của Thanh tra TP Hà Nội, trong đó giao Thanh tra Thành phố chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan thanh tra các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT trên địa bàn Thành phố. Ngày 25/12/2017, Phó Chánh Thanh tra TP Hà Nội đã có Công văn số 4765/TTTP-P4 ngày 25/12/2017 về việc thanh tra nợ đọng BHXH, BHYT gửi tới 284 đơn vị nợ BHXH từ 7 đến 35 tháng. Theo đó, Thanh tra TP Hà Nội cho biết sẽ phối hợp với liên ngành Thành phố tiến hành thanh tra vào tháng 01/2018 trên địa bàn đối với các đơn vị hiện đang nợ BHXH, BHYT từ 7 đến 35 tháng.Tính đến hết tháng 12/2017, một số đơn vị trong danh sách đã chủ động nộp số tiền nợ đọng BHXH, BHYT.

Ngày 05/01/2018, Thanh tra Thành phố đã ban hành các Quyết định thành lập 04 đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra tại 80 đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT. Theo đó, tập trung thanh tra việc chấp hành Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế trong việc thu, trích nộp BHXH, BHYT; xác định rõ số tiền nợ đọng BHXH, BHYT, nguyên nhân và trách nhiệm, giải pháp khắc phục của đơn vị trong việc thực hiện trích nộp BHXH, BHYT. Theo Kế hoạch thanh tra, trường hợp các đơn vị được thanh tra tự giác chấp hành nộp đầy đủ số tiền nợ BHXH, BHYT thì Đoàn thanh tra tiếp nhận hồ sơ và báo cáo Người ra quyết định Đoàn thanh tra xem xét, giải quyết, dừng thanh tra tại đơn vị đó.

PV

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *