Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai đến năm 2020

Ngày 01-12, tại Bắc Ninh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị Triển khai đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai đến năm 2020 và tập huấn nội dung thanh tra năm 2016-2017.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, thực tế thực hiện Luật Đất đai 2013, các địa phương trên cả nước đã chủ động, tập trung nguồn lực cho việc triển khai thi hành các nội dung về quản lý Nhà nước và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

 Các đại biểu dự Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị

Tuy nhiên, qua công tác thanh, kiểm tra của Bộ tại một số địa phương và phản ánh của các cơ quan truyền thông, người dân cho thấy vẫn còn nhiều bất cập. Cụ thể là: văn bản ban hành chi tiết thi hành Luật theo phân cấp chưa đầy đủ, còn có điểm chưa đúng quy định; việc lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch còn chậm, vi phạm trong công tác này còn nhiều; giám sát sử dụng đất tại các dự án, công trình còn lỏng lẻo, dẫn tới nhiều trường hợp chậm, không đưa đất vào sử dụng nhiều năm mà không xử lý…

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật đất đai ở nhiều địa phương chưa thật sự được quan tâm đúng mức. Đồng thời, số lượng các cuộc thanh tra năm còn ít, đối tượng thanh kiểm tra ở các cấp trên phạm vi cả nước chưa thống nhất và chưa chú trọng nhiều đối với các cơ quan quản lý đất đai.

Từ thực tế này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai đến năm 2020. Đề án hướng đến việc thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục khó khăn, vướng mắc, hạn chế hiện nay nhằm tăng cường phát hiện và xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai nhằm chấn chỉnh, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai; góp phần nâng cao hiệu lực pháp luật đất đai, ngăn chặn, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật đất đai trên phạm vi cả nước.

Tại Hội nghị, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đã báo cáo về việc quán triệt thực hiện Quyết định 1675 ngày 29-8-2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai đến năm 2020; kế hoạch thực hiện đề án của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tập huấn về các nội dung thanh tra năm 2016-2017 về việc chấp hành pháp luật đất đai của UBND cấp huyện, xã. Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng tiếp nhận ý kiến của các đại biểu phản ánh các vướng mắc trong thực hiện chính sách đất đai, và nội dung trong thanh, kiểm tra năm 2016-2017.

Theo Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2016-2017, Bộ sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai cấp huyện, cấp xã tại 3 tỉnh, mỗi tỉnh 1 đơn vị cấp huyện và 2 đơn vị cấp xã là thành phố Việt Trì, Phú Thọ; Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh và thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Riêng các tỉnh Lâm Đồng, An Giang và Bình Phước sẽ kế thừa kết quả thanh tra trong năm 2016 để tổng hợp, đánh giá. Đồng thời, sẽ thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính đất đai tại 5 tỉnh, thành phố; mỗi tỉnh, thành thanh tra thủ tục hành chính do cấp tỉnh và 2 đơn vị cấp huyện thực hiện.

Các tỉnh, thành phố (kể cả các địa phương đã có trong kế hoạch thanh, kiểm tra của Bộ) sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai của UBND cấp huyện, xã và việc thực hiện các thủ tục hành chính đất đai ở các cấp từ 01-7-2014 đến thời điểm thanh, kiểm tra. Trong đó, cấp tỉnh thanh kiểm tra tại 5 huyện và 2 xã; UBND cấp huyện thanh tra, kiểm tra tối thiểu 5 xã thuộc mỗi huyện.

Theo Noichinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *