Siết chi thường xuyên là một giải pháp hiệu quả để cân đối ngân sách (ảnh minh họa)

Thay vì tăng thuế VAT,…

(Pháp lý) – Nhiều chuyên gia cho rằng, để cân đối và tăng thu cho ngân sách, giải pháp sáng suốt căn bản nhất, thay vì tăng thuế VAT, các cơ quan chức năng cần khẩn trương “lấp lỗ hổng” để siết kỷ luật trong chi tiêu ngân sách, gia tăng giải pháp chống thất thu thuế, tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai - người phát biểu tăng thuế không ảnh hưởng đến người nghèo

Đề xuất tăng thuế VAT: Vì sao dân chưa phục?

(Pháp lý) – Đề xuất tăng thuế VAT để tăng nguồn thu trong bối cảnh nợ công tăng cao, nhưng chính sách quản lý thuế phí còn nhiều lỗ hổng, các kẽ hở dẫn đến đầu tư công gây thất thoát lãng phí, chưa được “bịt”… Thực tế đó khiến người dân không phục… Đề xuất tăng thuế VAT trong tương quan với thất thu...