Quang cảnh Hội thảo: “Góp ý sửa đổi Luật Trợ giúp pháp lý” do Hội Luật gia Việt Nam tổ chức

Hoàn thiện Luật Trợ giúp pháp lý: Tạo điều kiện để Luật gia, Luật sư hoạt động vì cộng đồng

(Pháp lý) – Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Trợ giúp pháp lý đang thu hút sự quan tâm của giới Luật gia, Luật sư cả nước, với hy vọng sau khi được thông qua, hoạt động trợ giúp pháp lý sẽ có thay đổi tích cực, đáp ứng nhu cầu của người dân. Nhiều sửa đổi tích cực Ngày 22/8/2016, Bộ trưởng Bộ...

Trợ giúp pháp lý lưu động cho đồng bào vùng sâu, vùng xa

Đổi mới xã hội hóa trợ giúp pháp lý: Người dân sẽ hết “khát” Luật, Nhà nước giảm gánh nặng

(Pháp lý) – Đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công, trong đó có dịch vụ pháp lý miễn phí là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm giúp cho người nghèo, đối tượng chính sách và các đối tượng yếu thế khác, góp phần tạo lập thói quen và nếp sống làm việc theo Hiếp pháp và pháp luật…...

Luật sư Lê Đức Tiết phát biểu tại một Hội thảo

Minh bạch, công khai một số việc nhà nước giao cho Hội

(Pháp lý) – Cần giao cho Chính phủ quy định và công bố công khai danh mục các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước, nhưng có thể giao cho các tổ chức xã hội đảm nhiệm trên cơ sở đấu thầu công khai, minh bạch. Đó là ý kiến của Luật sư Lê Đức Tiết góp ý xây dựng Luật về...

Một phiên họp của Ủy ban Pháp luật Quốc hội khóa XIII

Tránh “hành chính hóa” và tránh cào bằng

(Pháp lý) – Một yêu cầu đặt ra là tránh “hành chính hóa” khi quản lý các Hội nhưng cần có sự phân loại để không cào bằng hoặc làm hạn chế hiệu quả hoạt động của những Hội được thành lập do nhu cầu của Đảng và Nhà nước. Giảm gánh nặng cho ngân sách Hiện nay có 28 Hội có tính chất “đặc...

Quang cảnh hội thảo "Góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật về Hội” do Viện Nghiên cứu lập pháp (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) tổ chức

Một số chế định quan trọng cần tiếp tục cân nhắc hoàn thiện

(Pháp lý) – Dự Luật về Hội mới nhất đã có những bước phát triển mang tính đột phá quan trọng, phù hợp với những thay đổi của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của một số chuyên gia pháp luật có kinh nghiệm, trong dự thảo vẫn còn những chế định quan trọng cần...

Đại biểu Quốc hội  Nguyễn Văn Pha

Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN: Các Hội có Đảng đoàn, Hội đặc thù có vai trò rất quan trọng

(Pháp lý) – Luật về Hội được thông qua sẽ tạo hành lang pháp lý quan trọng để bảo vệ quyền lập Hội của công dân quy định trong Hiến pháp năm 2013. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay thì sự thể chế hóa các quy định về Hội trong Luật còn có ý...

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền trình bày Tờ trình về dự án Luật Trưng cầu ý dân tại Quốc hội khóa XIII

TS. Nguyễn Văn Quyền – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia VN:
Kỳ vọng Luật về Hội được thông qua sẽ tạo hành lang pháp lý thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của các Hội

(Pháp lý) – Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV dự kiến khai mạc ngày 20/10/2016. Kỳ họp sẽ cho ý kiến thông qua bốn dự án Luật quan trọng và một số Nghị quyết, trong đó có Luật về Hội. Nhân sự kiện này, Tạp chí Pháp Lý đã có cuộc phỏng vấn TS. Nguyễn Văn Quyền – Bí thư Đảng đoàn, Chủ...

Quang cảnh một kỳ họp - Quốc hội khóa XIV

Phát huy trí tuệ của giới Luật gia, Luật sư xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN

(Pháp lý) – LTS. Quyền lập Hội liên tục được ghi nhận từ Hiến pháp 1946 đến Hiến pháp 2013. Đó là một trong những quyền cơ bản của công dân, của con người. Đảng và Nhà nước thời gian qua đã tạo điều kiện cho rất nhiều tổ chức Hội ra đời và hoạt động. Quang cảnh một kỳ họp – Quốc hội khóa...