Quốc hội Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar chia sẻ về giám sát ngân sách

Ngày 17-8, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị quốc tế lần thứ 6 về “Kinh nghiệm trong quyết định, kiểm tra và giám sát về ngân sách hướng tới nền tài chính công hiệu quả, minh bạch” giữa Quốc hội bốn nước gồm: Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

Các chuyên gia kinh tế quốc tế và các tổ chức tài chính quốc tế đã tham dự hội nghị nhằm chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra những khuyến nghị trong kiểm tra, giám sát về ngân sách, hướng tới nền tài chính công minh bạch, hiệu quả.

Các chuyên gia kinh tế đã tiến hành thảo luận các chủ đề như kinh nghiệm trong xây dựng, điều hành, kiểm tra, kiểm toán việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước; kinh nghiệm trong quyết định giám sát ngân sách nhà nước hướng tới nền tài chính công minh bạch… Hội nghị lần này là cơ hội để các bên trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong quyết định và giám sát ngân sách nhà nước theo hướng hiệu quả, phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Đây cũng là dịp để bốn nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực tài chính, ngân sách cũng như thắt chặt hơn mối quan hệ giữa Quốc hội bốn nước.

Theo Phapluattp