Quốc hội thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề phòng, chống xâm hại trẻ em

46 Views

Sáng 10/6, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020, trong đó hơn 92% đại biểu đồng ý với nội dung Nghị quyết này.

Tiếp tục tuần làm việc thứ tư cũng là tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp 7, Quốc hội khoá XIV, mở đầu phiên làm việc sáng ngày 10/6, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020.

Theo đó, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết theo chương trình kỳ họp, sáng ngày 03/6/2019, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội cùng với dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội.

Toàn cảnh phiên làm việc của Quốc hội.
Toàn cảnh phiên làm việc của Quốc hội.

Về cơ bản, các vị đại biểu Quốc hội tán thành với nội dung Tờ trình và dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020.

Về giám sát chuyên đề, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Tổng Thư ký Quốc hội xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội lựa chọn 1 trong 2 chuyên đề do Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất bằng hình thức bấm nút điện tử. Chuyên đề thứ nhất về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” đã được đa số đại biểu Quốc hội lựa chọn với tỷ lệ 79,13% để tiến hành giám sát tối cao tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020).

Về phạm vi thời gian giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu và thể hiện trong dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát trình Quốc hội xem xét, quyết định (vào ngày 14/6/2019).

“Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Chương trình giám sát của Quốc hội chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường giai đoạn 2015 – 2020”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, trong thời gian vừa qua, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã thực hiện nhiều cuộc giám sát về lĩnh vực môi trường; tại kỳ họp thứ 2 và thứ 5, Quốc hội đã tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và đã ban hành Nghị quyết, trong đó đề cập nhiều đến vấn đề bảo vệ môi trường.

Hơn nữa, theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, luật Bảo vệ môi trường dự kiến trình Quốc hội xem xét việc sửa đổi tại kỳ họp thứ 9 và thông qua tại kỳ họp thứ 10. Trong quá trình nghiên cứu sửa đổi Luật, sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá tổng thể các mặt việc thực hiện luật Bảo vệ môi trường. Do đó, xin không tổ chức giám sát chuyên đề nêu trên”, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020.

Tổng Thư ký Quốc hội cũng cho biết thêm, có một số ý kiến đề nghị nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp trong hoạt động giám sát như: cải tiến phương thức hoạt động giám sát, hoạt động chất vấn, hoạt động “hậu giám sát”, bổ sung công cụ giám sát, tổ chức triển khai hoạt động của các đoàn giám sát, điều hòa hoạt động giám sát, giải quyết kiến nghị giám sát, công tác thông tin báo chí, việc tổ chức các đoàn giám sát…; đề nghị có sự phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội với hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Trung ương…

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, trong quá trình triển khai chương trình giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan bám sát các quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Nghị quyết số 334/2017/UBTVQH14 ngày 11/01/2017 kèm theo Quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội.

Sau phần báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết, các ĐBQH cũng đã tham gia biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020. Cụ thể có 446/447 đại biểu tán thành thông qua Nghị quyết (chiếm 92,15%).

Theo nguoiduatin.vn

Nguồn bài viết: https://www.nguoiduatin.vn/quoc-hoi-thong-qua-nghi-quyet-giam-sat-chuyen-de-phong-chong-xam-hai-tre-em-a437338.html