Phát hiện hơn 1.500 văn bản sai luật

Sáng 15.1, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2015, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự.

Theo Bộ Tư pháp, công tác tuyên truyền, phổ biến về Hiến pháp trong năm 2014 đã được triển khai trên bình diện sâu rộng, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý rộng lớn của đất nước. Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện gần 50.000 văn bản quy phạm pháp luật, bước đầu phát hiện 1.554 văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu vi phạm về thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản.

Các bộ, cơ quan đã hoàn thành việc đơn giản hoá thêm 358 thủ tục hành chính (TTHC) đã được Chính phủ phê duyệt tại 25 nghị quyết chuyên đề, đạt tỷ lệ gần 93%. Việc triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020, các bộ, ngành đã hệ thống hóa được trên 2.700 TTHC, 728 giấy tờ công dân là kết quả giải quyết của TTHC.

Theo Bộ Tư pháp trong năm 2015, ngành tư pháp sẽ tập trung xây dựng và hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp đã được xác định trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, nhất là các dự án Luật Tổ chức chính phủ (sửa đổi), Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản pháp luật, Bộ luật Hình sự (sửa đổi), bảo đảm chất lượng, tiến độ; tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã nhấn mạnh: Ngành tư pháp cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò đầu mối trong việc triển khai thi hành Hiến pháp, trong đó lưu ý đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp; đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong đời sống xã hội; tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống pháp luật để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản cho phù hợp với Hiến pháp. Huy động trí tuệ của toàn ngành góp phần nâng cao chất lượng hoàn thiện thể chế, tham gia sâu và hiệu quả vào việc hoàn thiện các dự án luật trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội…

Theo Danviet

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *