Những lĩnh vực Bình Định ưu tiên gọi vốn ODA trong thời gian tới

(Pháp lý) –  Hiện nay, Bình Định đã xây dựng danh mục mời gọi các dự án ODA trong các lĩnh vực: Phát triển nông nghiệp và nông thôn như nông nghiệp, thuỷ lợi, lâm nghiệp, thuỷ sản kết hợp xóa đói, giảm nghèo. Xây dựng hạ tầng kinh tế theo hướng hiện đại. Xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội: y tế, giáo dục và đào tạo, dân số và phát triển và một số lĩnh vực khác. Bảo vệ môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tăng cường năng lực thể chế và phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu và triển khai…

Cửa biển An Dũ nằm ở cuối nguồn sông Lại Giang (Hoài Nhơn)
Cửa biển An Dũ nằm ở cuối nguồn sông Lại Giang (Hoài Nhơn)

Trong đó, lĩnh vực y tế, giáo dục có 2 dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 770 tỷ đồng; lĩnh vực phát triển hạ tầng có 3 dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến 1.845 tỷ đồng; lĩnh vực môi trường có 6 dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 887 tỷ đồng; lĩnh vực nông nghiệp và kiên cố kênh mương có 14 dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1606,43 tỷ đồng; lĩnh vực cấp nước có 5 dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1474 tỷ đồng; lĩnh vực thủy sản có 2 dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2083 tỷ đồng.

Ngoài ra, tỉnh đang mong muốn được tài trợ vốn ODA để đầu tư vào các dự án thực sự cần thiết khác như:

1. Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bình Định. Mục tiêu dự án xây dựng mới Bệnh viện Sản Nhi nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho các đối tượng là phụ nữ, bà mẹ, trẻ em. Phát triển thành trung tâm thực hành y tế phục vụ công tác giảng dạy nâng cao nghiệp vụ cán bộ y tế trong tỉnh. Dự kiến vốn thực hiện 500 tỷ đồng.

2. Nghiên cứu chỉnh trị cửa An Dũ (có tính đến yếu tố ứng phó với biến đổi khí hậu). Mục tiêu dự án bảo vệ bờ sông chống xói lở, giữ ổn định khu vực cửa sông mới, đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân trong vùng… Phòng chống lũ, tiêu thoát lũ tốt cho lưu vực sông Lại Giang. Dự kiến vốn thực hiện dự án 630 tỷ đồng.

 Đường ven biển tỉnh Bình Định

Đường ven biển tỉnh Bình Định

3. Cải tạo, nâng công suất hệ thống cấp nước thành phố Quy Nhơn. Mục tiêu dự án nâng công suất của hệ thống cấp nước lên 80.000 m3/ngày đêm; cấp nước an toàn và đảm bảo chất lượng. Dự kiến vốn thực hiện dự án là 1200 tỷ đồng.

4. Đường ven biển địa phận tỉnh Bình Định. Mục tiêu nâng cấp tuyến đường phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Dự kiến vốn thực hiện dự án 8.400 tỷ đồng.

5. Nâng cấp khu neo đậu trú bão và xây dựng cơ sở hạ tầng cảng cá ngừ đại dương Tam Quan Bắc. Mục tiêu dự án xây dựng một khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng đáp ứng cho khoảng 2000 tàu/400CV và hình thành một trung tâm nghề cá bao gồm dịch vụ hậu cần đánh bắt, tổ chức thu mua, chế biến sản phẩm thủy sản, cảng cá chuyên biệt cho cá ngừ đại dương, nhằm hiện đại hóa cơ sở hạ tầng nghề cá tỉnh Bình Định, phát triển kinh tế thủy sản, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và hiệu quả khai thác thủy sản, đảm bảo phát triển bền vững nghề cá, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dự kiến vốn thực hiện dự án là 1.683 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, bên cạnh sự tích cực vận động của tỉnh, Bình Định rất cần sự quan tâm hỗ trợ của các bộ ngành trung ương và các nhà tài trợ, đặc biệt là nguồn vốn của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Quỹ môi trường toàn cầu (GEF), Chính phủ các quốc gia Bỉ, Hà Lan, Phần Lan, CHLB Đức, Pháp (AFD), New Zealand, Lucxembourg và một số nhà tài trợ khác đầu tư trong các lĩnh vực thuỷ lợi, giao thông, cấp nước sạch, giáo dục, y tế, phát triển nông nghiệp nông thôn, môi trường,…để góp phần đáng kể vào nguồn lực đầu tư phát triển của tỉnh.

(Theo www.binhdinhinvest.gov.vn)

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *