Nguyên Chủ tịch HĐQT PIV dùng 42 tài khoản để thao túng giá cổ phiếu

32 Views

Bà Hoàng Thị Hoài – nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP PIV (UPCoM: PIV) đã sử dụng 42 tài khoản để liên tục mua bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu PIV.

Ngày 31/5, căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và kết quả xác minh của Cơ quan Công an cho thấy bà Hoàng Thị Hoài ở phòng 306 ĐN1, 2A Vinaconex 7 Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV (PIV) đã sử dụng 42 tài khoản để liên tục mua bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu PIV.

Hành vi này vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 9 Luật Chứng khoán và Điểm a Khoản 2 Điều 70 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

4

Căn cứ kết quả xác minh của cơ quan Công an, hậu quả do hành vi thao túng cổ phiếu PIV của bà Hoàng Thị Hoài gây ra chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 181C – Bộ Luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 26/06/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tài chính.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 418/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Hoàng Thị Hoài số tiền 600 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013.

Căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm cho thấy không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của bà Hoàng Thị Hoài. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 31/5.

Được biết, bà Hoàng Thị Hoài bị miễn nhiệm chức danh HĐQT của PIV vào ngày 29/06/2018. Theo dữ liệu giao dịch gần nhất vào ngày 06/07/2018, bà Hoài sở hữu hơn 1,6 triệu cp PIV, tương ứng với tỷ lệ 9,46%.

Trước khi cổ phiếu PIV chịu án hủy niêm yết do kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với BCTC 2017, bà Hoài với chức danh Chủ tịch HĐQT khi đó đã liên tục gom vào cổ phiếu PIV với khối lượng đăng ký từ 1 – 2 triệu cp bằng cả hai phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Tuy nhiên, nguyên Chủ tịch PIV chỉ gom được vài trăm cổ phiếu ở mỗi lần giao dịch.

Theo antt.vn

Nguồn bài viết: http://antt.vn/nguyen-chu-tich-hdqt-piv-dung-42-tai-khoan-de-thao-tung-gia-co-phieu-274733.htm