Nghi vấn khuất tất trong việc cấp GCNQSD 8.000m2 đất thổ cư ở huyện Sơn Tịnh: Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ

(Pháp lý) – Ngày 30/5/2016, ông Trần Ngọc Căng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Văn bản số 2666/UBND-NC yêu cầu Thanh tra tỉnh khẩn trương chủ trì phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Sơn Tịnh tiến hành kiểm tra làm rõ vụ việc đã đăng tải trên Tạp chí Pháp lý số phát hành đầu tháng 4/2016. Theo đó trên cơ sở tham chiếu các quy định của pháp luật có liên quan để tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản trả lời cho VPĐD Tạp chí Pháp Lý tại khu vực miền Trung & Tây Nguyên .

 Văn bản yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Văn bản yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Trước đó, trên Tạp chí Pháp lý số phát hành đầu tháng 4/2016 đã đăng tải bài: “Sơn Tịnh – Quảng Ngãi: Nghi vấn khuất tất trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 8.000m2 đất thổ cư?”. Bài báo thông tin: Để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số thửa 409 có diện tích hơn 8.042m2, tờ bản đồ số 16, loại đất thổ cư (có nguồn gốc của dòng họ Lâm tạo lập từ 1942) cho hộ ông Nguyễn Ngọc Dương ở xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi; UBND huyện Sơn Tịnh đã vận dụng Thông tư 302/TT-ĐKTK của Tổng cục Quản lý ruộng đất hướng dẫn thi hành quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã hết hiệu lực 4 tháng và vận dụng Nghị định 64-CP của Chính phủ nhưng Nghị định này chỉ quy định về giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp, trong khi đó hộ ông Dương lại được giao lên tới hơn 8.000m2 đất thổ cư…

Theo đó đã làm phát sinh việc khiếu kiện kéo dài tại địa phương. Công văn trên của UBND tỉnh Quảng Ngãi còn cho biết, liên quan đến vụ việc mà bài báo đề cập, ngày 24/02/2016, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có Công văn số 798/UBND-TCD giao nhiệm vụ cho Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với UBND huyện Sơn Tịnh để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh trả lời đơn ông Lâm Phước Hiệp và báo cáo kết quả giải quyết đơn cho Văn phòng Trung ương Đảng và Thường trực Tỉnh ủy theo quy định.

VŨ LÊ MINH