Nghị quyết mới của Chính phủ quyết định thời điểm tăng tuổi nghỉ hưu và một số nội dung quan trọng về bảo hiểm xã hội

Trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 8-12/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 có những nội dung quan trọng liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động…

8

Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Ngày 08/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP, ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Theo đó, giai đoạn đến năm 2021 phấn đấu đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; có khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 80%.

Cụ thể, Nghị quyết 125/NQ-CP đề cập tới những nội dung sẽ được sửa đổi của Luật BHXH như sau:

– Sửa đổi các quy định về mức đóng, căn cứ đóng BHXH để đạt mục tiêu mở rộng diện bao phủ BHXH.

– Giảm điều kiện thời gian tham gia BHXH tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí.

– Điều chỉnh cách tính lương hưu theo nguyên tắc đóng- hưởng, công bằng.

– Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc sang các nhóm đối tượng khác.

-Tăng quyền lợi nếu bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí, giảm quyền lợi nếu hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

– Điều chỉnh tỷ lệ tích lũy để đạt tỉ lệ hưởng lương hưu tối đa phù hợp với thông lệ quốc tế.

– Hoàn thiện các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, đặc biệt đối với các hành vi trốn đóng, nợ đọng, trục lợi BHXH.

Tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

Tại Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Chính Phủ đã nêu những nội dung sẽ được sửa đổi của Bộ Luật lao động như sau:

– Điều chỉ tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình từ năm 2021;

– Sửa đổi các quy định về tiền lương để thuận lợi trong việc xác định căn cứ đóng BHXH của khu vực doanh nghiệp ít nhất bằng khoảng 70% tổng tiền lương và các khoản thu nhập khác có tính chất lương của người lao động;

– Sửa đổi quy định về quản lý lao động, quan hệ lao động trong bối cảnh tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 để đạt mục tiêu mở rộng diện bao phủ BHXH.

Nghị quyết 125/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 08/10/2018.

Theo tapchitoaan.vn

Nguồn bài viết: https://tapchitoaan.vn/bai-viet/co-the-ban-can-biet/nghi-quyet-125-nq-cp-cua-chinh-phu-quyet-dinh-mot-so-chinh-sach-bao-hiem-xa-hoi-quan-trong

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *