Nâng cao hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Chiều 10-7-2017, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan. Các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Lễ ký.

Tham dự Lễ ký có đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo các vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và đại diện lãnh đạo đơn vị thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

 Lãnh đạo hai cơ quan ký Quy chế phối hợp

Lãnh đạo hai cơ quan ký Quy chế phối hợp

Theo đó, hai cơ quan phối hợp trong thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và thực hiện nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo giao thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan, tập trung vào các nội dung: nghiên cứu, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo về công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, trọng tâm là hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm khắc phục những sơ hở, bất cập trong quản lý kinh tế-xã hội nói chung và trong hoạt động của doanh nghiệp nói riêng, góp phần phòng ngừa tham nhũng; nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo và cơ quan chức năng về định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án có liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (Đảng bộ Khối), nhất là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý theo quy định.

 Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu tại Lễ ký

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu tại Lễ ký

Quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; trao đổi kinh nghiệm về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng liên quan công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; trao đổi thông tin về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng có liên quan đến lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng; thông tin khi tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối có dấu hiệu vi phạm; những nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo giao có liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng có liên quan đến lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu tại Lễ ký, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Phạm Viết Thanh đánh giá việc hai cơ quan ký kết Quy chế góp phần nâng cao hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và thực hiện nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao Ban Nội chính Trung ương và Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

 Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Lễ ký

Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Lễ ký

Hai cơ quan sẽ chủ động cung cấp thông tin, tài liệu, trao đổi trực tiếp hoặc bằng văn bản về những vấn đề có liên quan được nêu trong Quy chế, nhằm tạo điều kiện để mỗi cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình.

Theo Noichinh

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *