Malaysia: Áp dụng điều khoản mới truy tố tổ chức thương mại liên quan đến tham nhũng

34 Views

Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) sẽ áp dụng một điều khoản mới trong Luật MACC 2009, có hiệu lực vào tháng 6-2020, cho phép truy tố các tổ chức thương mại liên quan đến tham nhũng.

Phó Chủ tịch Thường trực MACC Azam Baki cho biết, việc thực thi Mục 17A của Luật MACC sẽ phải đáp ứng các yêu cầu quốc tế theo Điều 26 của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) liên quan đến trách nhiệm pháp lý. Trước đó, Luật MACC chỉ tập trung vào việc truy tố cá nhân liên quan đến tham nhũng.

6
“Mục 17A đã được ban hành để cho phép những công ty liên quan các hoạt động tham nhũng phải chịu trách nhiệm pháp lý phù hợp. Mục này đã được thông qua tại Quốc hội vào ngày 5-4-2018, trong đó tập trung vào tham nhũng của các tổ chức thương mại”, ông Azam Baki nói với hãng thông tấn Bernama.

Theo quy định mới, một tổ chức thương mại có thể bị truy tố nếu một người có liên quan đến tổ chức thực hiện hành vi tham nhũng để cho phép tổ chức có được hoặc tiếp tục được giữ hợp đồng hay các khoản lợi ích. “Như một biện pháp phòng ngừa, điều khoản này cũng yêu cầu các tổ chức thương mại xây dựng các chính sách và nỗ lực ngăn chặn tham nhũng trong tổ chức của mình”.

Theo noichinh.vn

Nguồn bài viết: http://noichinh.vn/tin-quoc-te/201906/malaysia-ap-dung-dieu-khoan-moi-truy-to-to-chuc-thuong-mai-lien-quan-den-tham-nhung-305850/