Lấy ý kiến xây dựng Đề án cơ sở dữ liệu minh bạch tài sản, thu nhập

Ngày 03-12, Thanh tra Chính phủ tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến xây dựng Đề án cơ sở dữ liệu minh bạch tài sản, thu nhập với sự tham gia của Thanh tra các bộ, ngành, địa phương trực thuộc Trung ương.

Tại buổi Tọa đàm, Tổ biên tập Đề án đưa ra thảo luận về nội dung đề án, gồm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về minh bạch tài sản thu nhập; mô tả hệ thống thông tin và thiết kế quy trình quản lý của hệ thống cơ sở dữ liệu về minh bạch tài sản thu nhập; an ninh, an toàn và bảo mật hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về minh bạch tài sản thu nhập.

 Toàn cảnh Tọa đàm

Toàn cảnh Tọa đàm

Tổ biên tập Đề án cũng đã nêu một số tồn tại, hạn chế của công tác minh bạch tài sản, thu nhập trong những năm qua như: việc lưu quá nhiều bản kê khai gây tốn công sức, tiền bạc mà hiệu quả lưu trữ, khai thác chưa cao, đồng thời trường hợp cần xác minh thì việc sao lưu tiếp bản kê khai là không cần thiết; việc khai thác bản kê khai rất khó khăn, bị động trong thực tế, trong khi nếu công khai thì sẽ có sự xung đột giữa chế độ đảm bảo tài sản của công dân và tính công khai của bản kê khai. Trách nhiệm thực hiện công khai, minh bạch của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hình thức mà chưa có cơ chế triệt để xác minh, xử lý tài sản, thu nhập bất hợp pháp.

Mục tiêu của Đề án nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của việc phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, hoàn thiện quy định của pháp luật về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo hướng chủ động chống các xung đột lợi ích và việc làm giàu bất hợp pháp với các lộ trình thực hiện phù hợp, để triển khai đối với tình hình thực tiễn tại Việt Nam trong thời gian tới.

Theo Noichinh