Kon Tum công bố hạn hán cấp độ rủi ro cấp 1

(Pháp lý) – Trước tình hình hạn hán gây thiệt hại lớn cho cây màu, lúa vụ Đông Xuân và tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho người dân , UBND tỉnh Kon Tum vừa chính thức công bố thiên tai hạn hán trên địa bàn tỉnh với cấp độ rủi ro cấp 1.

Trước đó, tỉnh Gia Lai cũng đã công bố thiên tai hạn hán ở cấp độ 1. Không riêng gì Gia Lai và Kon Tum, các tỉnh còn lại của Tây Nguyên cũng đang chứng kiến năm hạn hán khốc liệt trong lịch sử.

Hạn hán đã gây thiệt hại cho diện tích sản xuất vụ Đông Xuân bị hạn là 1.192,69 ha (trong đó, diện tích lúa là 756,49ha; cà phê 427 ha;….). Về nước sinh hoạt, có 04 công trình nước tự chảy bị khô hạn, thiếu nước; hơn 4.000 giếng nước bị khô cạn, thiếu nước, kéo theo hàng nghìn hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Nhiều tháng qua, trên địa bàn tỉnh Kon Tum hầu như không có mưa. Mùa mưa năm 2015, tỉnh Kon Tum lượng mưa chỉ đạt từ 1.100 – 1.600mm, chỉ bằng từ 40 – 60 % lượng mưa trung bình nhiều năm. Nhiều hồ đập, sông suối đã cạn trơ đáy. Riêng sông Đăk Bla từ giữa tháng 2/2016 mức nước đã xuống thấp nhất trong lịch sử khi chỉ đạt 514 mét.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm: Triển khai các biện pháp phòng, chống hạn trên địa bàn; chủ động sử dụng ngân sách của các đơn vị để chống hạn, bơm tưới cho cây trồng; áp dụng cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị hạn hán; báo cáo tình hình hạn hán, tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra và đề xuất hỗ trợ chống hạn, cứu đói, khôi phục sản xuất vùng bị ảnh hưởng.

Như Mai