Agribank cam kết tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

(Pháp lý) – Agribank được thành lập ngày 26/3/1988 theo Nghị định số 53/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/1988 với tổng nguồn vốn 575 tỷ đồng, tổng dự nợ 554 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay hộ gia đình, cá nhân chỉ có 30 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5,3%; dư nợ cho vay doanh nghiệp Nhà nước và kinh tế tập thể chiếm trên 94%. Đến nay sau gần 30 năm xây dựng và trưởng thành, ¬¬Agribank đã trở thành một ngân hàng lớn nhất, dẫn đầu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam về vốn, tài sản, nguồn nhân lực, mạng lưới hoạt động, số lượng khách hàng. Tính đến 31/8/2016, Agribank có tổng nguồn vốn 897.636 tỷ đồng (tăng 1.561 lần so với khi thành lập); tổng dư nợ và các khoản đầu tư 703.120 tỷ đồng (tăng 1.269 lần so khi thành lập); đội ngũ cán bộ nhân viên hơn 40.000 người; 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch; quan hệ đại lý với 911 ngân hàng tại 88 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chủ lực trong đầu tư “Tam nông”, xây dựng nông thôn mới

Đến 31/8/2016, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 465.393 tỷ đồng chiếm 70% dư nợ cho vay nền kinh tế của Agribank, chiếm 51% dư nợ cho vay lĩnh vực này của toàn ngành Ngân hàng (908.000 tỷ đồng); Riêng 8 tháng đầu năm, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn của Agribank tăng 21.000 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt chiếm 70% dư nợ cho vay nền kinh tế của Agribank
Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt chiếm 70% dư nợ cho vay nền kinh tế của Agribank

Nhiều tập thể, cá nhân trong hệ thống Agribank vinh dự được Đảng, Chính phủ khen thưởng vì có thành tích trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt, năm 2013, Agribank đã được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3.

 Nhiều đơn vị, cá nhân của Agribank được Đảng, Chính phủ tặng bằng khen, giấy khen vì đã có thành tích trong Chương trình "Cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"

Nhiều đơn vị, cá nhân của Agribank được Đảng, Chính phủ tặng bằng khen, giấy khen vì đã có
thành tích trong Chương trình “Cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

Hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP, ngày 28/10/2008 của Chính phủ và Quyết định số 1555/QĐ-NHNN, ngày 7/8/2012 của Ngân hàng Nhà nước về kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, với lợi thế là ngân hàng có mạng lưới rộng khắp toàn quốc và có vai trò chủ đạo trong việc cung cấp vốn tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn, đến nay Agribank đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn toàn hệ thống như: tiếp tục thực hiện Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới, tổ chức cuộc thi viết “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, tổ chức tổng kết và chỉ đạo về “Tăng cường hỗ trợ cho vay Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”…

 Agribank đã có nhiều chương trình hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới

Agribank đã có nhiều chương trình hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới

Đặc biệt để đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới trong tình hình mới, tháng 8/2016 Agribank đã chủ động ký thỏa thuận với Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương về việc hợp tác trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016–2020 với một số nội dung về hỗ trợ vốn tín dụng gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đầu tư hỗ trợ các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mô hình chuỗi giá trị…

Tư cho vay đối với 11 xã thí điểm xây dựng nông thôn mới năm 2011, đến nay, Agribank đã triển khai rộng rãi trên toàn quốc và thực hiện cho vay với dư nợ gần 280.000 tỷ đồng tại 8.970 xã với 2.510.673 khách hàng. Trong đó dư nợ sản xuất kinh doanh chế biến nông, lâm, thủy sản, diêm nghiệp là 169.589 tỷ đồng; dư nợ phát triển ngành nghề nông nghiệp, nông thôn là 36.030 tỷ đồng; dư nợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn là 35.496 tỷ đồng; dư nợ cho vay các đối tượng khác trên địa bàn nông thôn là 38.728 tỷ đồng.

 Agribank ký thỏa thuận với Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương

Agribank ký thỏa thuận với Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương

Việc đầu tư cho vay xây dựng nông thôn mới đã thúc đẩy sản xuất kinh doanh của người dân, giải quyết vấn đề việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, hoàn thành các tiêu chí của Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015, góp phần cải thiện đời sống của nhân dân ở khu vực nông thôn. Vốn ngân hàng đã giúp người dân mạnh dạn mở rộng đầu tư, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu lao động, đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân tự vươn lên xoá đói giảm nghèo.

Ghi nhận kết quả này nhiều đơn vị, cá nhân của Agribank được Đảng, Chính phủ tặng bằng khen, giấy khen vì đã có thành tích trong Chương trình “Cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và Agribank được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen theo Quyết định số 2547/QĐ-TTg, ngày 31/12/2015.

Trong quá trình triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và chương trình nông thôn mới, Agribank cũng gặp một số khó khăn vướng mắc, đó là:

Công tác quy hoạch vùng, tiểu vùng còn nhiều bất cập chưa ổn định, chưa sát với thực tế. Việc dồn điền đổi thửa tuy đã thực hiện nhưng vẫn còn manh mún chưa đáp ứng kỳ vọng. Chưa hình thành các vùng sản xuất tập trung có khối lượng hàng hóa nông sản lớn. Chưa có chế tài đối với các trường hợp đơn phương phá vỡ hợp đồng cả ở người dân và doanh nghiệp trong thực hiện mô hình chuỗi liên kết, ảnh hưởng việc đầu tư của ngân hàng.

Việc sản xuất kinh doanh thiếu bền vững gây ô nhiễm môi trường, sản phẩm không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm có nơi có lúc bị người tiêu dùng tẩy chay không tiêu thụ được ảnh hưởng đến việc trả nợ vay cho ngân hàng.

Tài sản trên đất nông nghiệp như: nhà kính trồng hoa, nhà xưởng sản xuất hay hạng mục công trình ao cá theo luật Đất đai không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu; tài sản có giá trị như: vườn cao su, hồ tiêu, cà phê, cây ăn quả lâu năm, công trình, nhà ở nông thôn… phần lớn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu gây khó khăn cho ngân hàng và người dân khi định giá và đăng ký giao dịch tài sản bảo đảm để vay vốn.

 Vườn hồ tiêu phần lớn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu gây khó khăn cho ngân hàng và người dân khi định giá và đăng ký giao dịch tài sản bảo đảm để vay vốn

Vườn hồ tiêu phần lớn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu gây khó khăn cho ngân hàng
và người dân khi định giá và đăng ký giao dịch tài sản bảo đảm để vay vốn

Ngân hàng cũng là một doanh nghiệp phải đi vay để cho vay, nguồn vốn chủ yếu huy động theo cơ chế thị trường dẫn đến khả năng tài chính, tính cạnh tranh bị hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh và đầu tư cho lĩnh vực này, khó khuyến khích các ngân hàng tích cực tham gia.

Để chính sách của nhà nước đi vào cuộc sống, phục vụ tốt hơn cho sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, thu hút nhiều nguồn lực phát triển hơn nữa nói chung và triển khai hiệu quả hơn nữa Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Agribank có một số đề xuất, kiến nghị như sau:

Các chính sách trước khi ban hành cần tạo điều kiện để các ngành có liên quan, các đối tượng thụ hưởng tham gia góp ý rộng rãi nhằm phù hợp với thực tiễn.

Những tiêu chí nông thôn mới không chỉ trong phạm vi huyện, xã mà cần có tính cộng đồng rộng lớn hơn như: sản xuất hàng hóa đảm bảo an toàn vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường; sản xuất theo quy hoạch, áp dụng công nghệ cao, mô hình chuỗi liên kết, liên kết vùng, liên kết khu vực, xuất khẩu…

 Những tiêu chí nông thôn mới không chỉ trong phạm vi huyện, xã mà cần có tính cộng đồng rộng lớn hơn

Những tiêu chí nông thôn mới không chỉ trong phạm vi huyện, xã
mà cần có tính cộng đồng rộng lớn hơn

Nhà nước cần có chính sách khuyến khích hỗ trợ, tuyên truyền quảng bá để tạo thương hiệu quốc gia cho các sản phẩm ngay chính ở thị trường trong nước.

Đối với hoạt động cấp tín dụng nói chung và của Agribank nói riêng, nhà nước cần mở rộng chính sách cho vay không có tài sản đảm bảo trong nông nghiệp, nông thôn bởi thực tế vấn đề tài sản thế chấp không có giá trị nhiều trong việc thu hồi vốn khi khoản vay gặp rủi ro.

Cần làm rõ giữa tín dụng chính sách với tín dụng thương mại. Khi thực hiện nhiệm vụ chính sách, các tổ chức tín dụng cũng cần được hưởng những ưu đãi như: nhà nước cần tạo nguồn vốn cho ngân hàng để cho vay; khi ngân hàng dùng vốn thương mại để cho vay thì nhà nước cần cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách giảm lãi suất; chính sách thuế cho ngân hàng cũng cần được ưu đãi khi ngân hàng làm chính sách…

 Khi ngân hàng dùng vốn thương mại để cho vay chương trình tín dụng chính sách thì nhà nước cần cấp bù lãi suất do phải thực hiện chính sách giảm lãi suất

Khi ngân hàng dùng vốn thương mại để cho vay chương trình tín dụng chính sách
thì nhà nước cần cấp bù lãi suất do phải thực hiện chính sách giảm lãi suất

Nhà nước cấp bổ sung vốn điều lệ, tạo điều kiện cho Agribank có đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước để thực hiện tốt hơn nữa chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Trịnh Ngọc Khánh phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Trịnh Ngọc Khánh phát biểu tại Hội nghị trực tuyến
toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Trịnh Ngọc Khánh cam kết Agribank tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, đảm bảo tất cả các hộ gia đình đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn tại Agribank đều được đáp ứng.

 

Theo Agribank

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *